imagesYXEWL805

Момиче отчаяно се опитвало да накара едно умряло растение да расте.

„Какво правиш?“- попитал го един човек.

„Искам това растение да порасне! Толкова се старая. Давам му специална растителна храна, поливам го, грижа се за него с любов, осигурявам му най-добрите условия. Но то не расте!“

„Това, което правиш няма да помогне. Не виждаш ли, че растението не е живо! Не можеш да накараш нещо мъртво да расте.“
Скъпи приятели,

Всички ние осъзнаваме, че не можем да накараме едно мъртво растение да порасне. Много от децата, които срещаме, приличат на това растение – те са духовно мъртви. В това състояние те не могат да бъдат научени да растат и да развиват християнски добродетели и без Бог – да очакваме да имат морални ценности. Те се нуждаят от вестта за спасението на човека от вечно осъждение чрез Господ Исус Христос, която дава живот и наша отговорност е да им помогнем да растат духовно.

Защо да евангелизираме децата?

1. Божията вест е за всеки

Бог заповяда на своите ученици да проповядват Благовестието на всяко създание (Марк 16:15).
Божията любов е за всеки човек на света (Йоан 3:16). Обещанието за спасение е дадено без ограничения за възрастта: „… за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
Йоан 1:12 – “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца.”
Римляни 10:13 – “… всеки, който призове Господното име, ще се спаси.”

2. Децата са изгубени

Децата имат грешно естество.

Римл. 3:23 “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”- по дела.
Римл. 5:12 – “Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.”
Псалм 51:5 – “Ето родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми.”- по природа.

Децата трябва да знаят, какво е тяхното състояние пред Бога.

Дейвид Ливингстън, известният шотландски мисионер и изследовател, казва: “Нашата задача е да учим децата за греха и за Спасителя, без да правим никакви намеци за определена възраст, на която може да се приеме Христос. Когато му дойде времето, Святият Дух ще изобличи децата за грях. А когато Той изобличава, без значение на каква възраст е детето, кои сме ние, за да дръзнем да се месим в работата Му? Тогава трябва да покажем нашата загриженост. Всяко дете е достатъчно голямо да приеме Христос, тогава когато разбере, че грехът му е срещу Бога и че поради греха си, то е изгубено без Христос.”

3. Бог ни заповядва

„ … Идете и научете всички народи…“ (Матей 28:19)

Исус казва: „Оставете дечицата да дойдат при Мене(Марк 10:14)
Внимавайте да не презрате ни едно от тия малките …, не е по волята на Отца Ми … да загине нито един от тези малките“(Матей 18:10,14)

Библията ни казва, че децата се нуждаят да чуят Благата вест точно толкова, колкото и възрастните.

4. Децата са под атака

Съвременните деца са отворени за всичко! Те са чувствителни, уязвими, впечатляващи се. И за това са атакувани от всяка страна от влиянието на света: интернет, телевизия, агресия, окулт, секти, алкохол, наркотици, детска порнография и др. /разгедани в следващи теми/

5. Децата могат да се новородят

Някои хора са скептици и трудно могат да повярват в реалността на детското обръщение. Въпреки това, в цялата Библия няма нито един стих, който да казва, че детето не може да има лична връзка с Бога чрез вяра в Исус Христос.

Децата приемат Спасителя с по-голяма готовност

Те имат отворени, готови сърца. По естество те са смирени, схватливи и доверчиви.
Утре младите, чувствителни сърца могат да закоравеят към Господ Исус Христос и Неговото Слово.

В една своя проповед Чарлз Спърджън заявява: “Ако е добре обучено, едно дете на пет години може истински да повярва и да бъде новородено, точно както и един възрастен. Моето убеждение е, че хората, които са повярвали като деца, са сред най-добрите ни вярващи. Смятам, че те са много по-искрени, от която и да е друга група хора, по-постоянни, а в далечна перспектива и по-непоклатими.”

Децата имат пред себе си много години, за да служат на Бога.

Много проповедници и евангелизатори са били спасени като деца.

Стивън Олфърд е казал: “Вярвам в евангелизирането на деца поради три причини. Първата е, че аз самият се новородих, когато бях на седем. Второ, историята на евангелизирането показва, че най-много хора са се обърнали към Бога преди двадесетата си година. Трето, защото Библията съвсем недвусмислено казва, че младостта е времето за обръщане към Бога (Еклисиаст 12:1).

Много забележителни християни са били спасени като деца.

“Хенриета Меърс, г-жа Рут Греъм, Кори тен Бум, евангелизаторът Лейтън Форд са приели Христос на пет годишна възраст. Ако всички факти ни бяха известни, вероятно щяхме да бъдем учудени от броя на известните християни, спасени като деца.”

Помнете, че Святият Дух е този, който обвинява детето за грях и го подготвя, за да приеме Христос за Спасител (Йоан 16:8).

Децата са зависими от нас и ние трябва да им покажем пътя.

„Възпитавай детето от рано в подходящия за него път и не ще се отклони дори когато остарее Притчи 22:6

6. Децата са бъдещето на нашия народ

Бог ни предупреждава, че ако не учим децата, бъдещите поколения ще престанат да следват Неговото Слово.

Съдии 2:10-11 и Псалм 78:1-8

Били Съндей, известен евангелизатор, казва: “Единственият начин на тази земя, по който ще разрешите проблема с достигането на масите, е като повлияете на децата.”

Ако спечелите едно дете за Христос, вие спасявате цял един живот.

……………………………………………………………………

Ще споделиш ли с усърдие Благата вест с тях, за да могат да бъдат съживени в Христос? „…….И че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса“ 2 Тимотей 3:15
За някои от тях това може да е единствената възможност да чуят и да откликнат на Благовестието.
„… сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден “
2 Коринтяни 6:2