БЛАГАТА ВЕСТ

Господ ИСУС е пътят, истината и живота – ВРАТАТА КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО И ВЕЧНИЯ ЖИВОТ. Това е заявил Бог в библията!  Какво означава Пътят?  Това, че няма друг спасител, няма друг начин за стигане до мирен съюз-договор с Бога, няма друга личност, заради която да ти се простят греховете, ако се покаеш – ако се откажеш от греховете си. Виж в библията: Деяния на апостолите глава 4, стих 12: „ защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“. Няма друга личност освен Исус Христос, която да може да ти осигури вечен живот в Божието присъствие, гарантирано!  Вяра и  молитва в което и да е друго име – личност и разчитане-поклонение  / напр. на Аллах, Буда, Мария, св. Петър, св. Димитър, св. Николай, архангел Михаил и т.н / гарантирано ще те заведат във вечно страдание без край, извън присъствието на твоя създател – в ада и огнения пъкъл, които са реални! Отделянето на вечния човек от вечния Бог в безкрайната вечност е страдание, което надхвърля представите ни, които имаме на земята за страдание и агония! Запомни това и не се подигравай с твоето лично бъдеще! Бог не разрешава до Него да поставяш други личности, на които да разчиташ, защото те не са богове.

Бог е любов, затова днес ти разкрива всичко това, за да не бъдеш осъден, защото само, докато си на тази земя, в това тяло, ти е дадено време за размисъл и решение, за избор. Твоите грехове заслужават сурово осъждане, а присъдата е вечно мъчение и наказание, заедно в реалното присъствие на зли духовни същества, разкрити от Бог в библията с имената – Луцифер – дявол – сатана и неговите слуги, така наречените демони – бесове.

Ти имаш свободна воля и можеш да избереш дали днес ще послушаш думите на твоя създател или не! Ти решаваш днес, но помни че решението ти ще има вечни последици! Вече си предупреден! Който днес отхвърли Бога-създател и Неговия ПЪТ – Господ Исус Христос, взема решение да живее като дявола-сатана и така ще бъде вечно в неговата компания, защото дявола вече е осъден да прекара вечността отделен от Бога на мъки! Така и тези, които днес са против Бога ще бъдат осъдени и ще попаднат под Божия гняв завинаги. Исус е спасителя, за тези които се откажат от своите пътища, от своите истини и от своите си разбирания за живот! Исус спасява от Божия гняв тези човеци, които повярват в Него като изкупителна жертва за всеки, който се отказва от своя самостоятелен, независим от Бога живот и приема истината на Бога за единствена истина!

Единствената истина е изявена чрез Господ Исус Христос в новия завет на библията. Нов завет означава нов договор на Бога-създател с човеците! Представителя на всички човеци в този договор – завет е самия Господ Исус, който, повтарям, е равен по божественост с Бог Отец-Баща, но дойде на земята и влезе в човешко тяло и така стана Бог и Човек. Исус е представляващия всички отказали се от безбожие човеци в този договор-завет.

Първо: Този завет е сключен между Бог Отец и Господ Исус, затова Исус е пътя към влизане на всеки човек в мир или примирие с Бога. Затова Исус понесе всички грехове на човеците без сам да има грях и бе разпънат на кръст, където сам Бог Отец изля своя гняв върху Исус – Неговия Син! Примирието с Бога е скъпо – Исус плати скъпа цена, която ти не можеш да платиш сам! Исус проля своята кръв вместо теб, бе наказан без вина заради твоя грях!

Второ: Исус е също истината, защото това е истината нужна за всеки, за да се сдобри с Бога и да участва в един договор, който не се разваля и е подписан с кръвта на Господ Исус!

Трето: Господ Исус е и живота, защото който послуша Исус и думите Му написани ясно в библията и Му повярва ще живее отново за винаги вечно с Бога и този живот в духа на човека ще започне още от мига, когато човек вземе решение да спре да живее в грях и бунт и се предаде под ръководството на Бога.

<<- В началото    Спасен от какво ->>