ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ако сте изпълнили изискванията на Бога и сте се помолили с покаяно и вярващо сърце, то вие току що получихте чрез Господ Исус помирение с Бога-Баща. Поздравления!

Това обаче е само началото, а не краят на вашето духовно пътуване.

Както при едно спортно състезание, успешно стартиралия състезател все още не е стигнал до финала! Писано е в библията – 2 Тимотей 2 глава : 5. И ако някой се състезава в игрите, той не получава победен венец, ако не се е състезавал законно”.

Господ Исус подчертава многократно в последната книга в библията „Откровение“ : който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.”

Също така никое бебе, което се ражда на земята, не се оставя да живее само, без грижа и храна. Не оставай сам/а, защото отделен/а от духовния храм на Бога, който както вече разбра са неговите деца, ще умреш рано или късно отново, защото дявола ще търси да те излъже и завлече в заблуда! Не е достатъчно да имаш библия и да си я четеш сам в къщи, отделен от тялото – църквата на Христос. Защо? Защото, въпреки че библията е единствения учебник за ново-повярвалия, ти имаш нужда и от зрели преподаватели, които Бог е разпоредил да преподават Неговото учение на  църквата. Нима ти, който имаш деца или познаваш близки с деца, когато стане време да бъдат ученици в първи клас ги оставяте да си стоят сами в къщи с учебниците, които са им раздали в първия учебен ден?

След като се приобщиш към здрава църква се нуждаеш от две много важни следващи стъпки – водно кръщение и кръщението със Святия Дух.

Водното кръщение, което някога са ти правили като бебе не е валидно пред Бога, защото в библията ясно е казано: „който повярва и се кръсти във вода, ще бъде спасен“ Като бебе ти не си имал никакво разбиране за това, което те заобикаля, колко повече за духовни неща. Нито си можел сам/а да вземеш решение да следваш Господ Исусда повярваш на Него , да си довериш живота на Него! Водното кръщение се прави чрез потапяне на твоето цяло тяло в река, така както е описано в библията и са правили истинските християни, ръководени в първата църква от апостолите на Христос! Това не е просто ритуал и изисква твоето разбиране и лично решение да следваш безрезервно Господ Исус. Ново-рождението и кръщението със Святия Дух не са едно и също нещо. Те са две различни и отделни духовни преживявания и за да растеш духовно и за да можеш да приемеш всичко това ти се нуждаеш от християнско събрание=църква от вярващи хора, където да бъдеш обучаван в истината на Божието Слово и да бъдеш ученик на Исус Христос, както Бог очаква от теб! Който не е ученик, не може да опознае истината написана в библията и ще остане неспасен поради незнание!

 

<<– В Началото