ВСИЧКИ ХОРА БРАТЯ ЛИ СА?

Тук искам да обърна внимание на един въпрос, който предизвиква объркване. Трябва да разсъждаваме реално. Някои хора казват: „Всички сме братя и сестри, всички сме Божии чада”. Вярно ли е това? Не, не е вярно! Не всички хора са Божии деца и не всички хора са братя и сестри. Хора, които нямат общ баща, не са братя и сестри. Има само един Бог изявил Себе си в пълнотата като Баща, Спасител- Исус и Божия Дух! Всяко друго име претендиращо за Бог е измама! Ако с някого нямаме общ баща, не сме братя и сестри. В църквата-събранието от вярващи Божии деца, имаме ли един общ баща? Да. Нашият Бог Баща. Затова сме братя и сестри, защото имаме един общ Баща. Но ако някой не вярва в Спасителя Син на нашия Баща и Неговите думи в библията, не е роден от нашия Баща! Такъв човек можем ли да го наричаме брат или сестра? НЕ! Той е само Божие творение, но не е Божие дете. Той не е брат по дух и вяра на ново-родения християнин. Бог го е сътворил, Божие създание, като потомък на Адам, но не е роден от Бога чрез семето на Божието Слово и вяра в Сина на Бога. Затова не можем да го наречем Божие дете. Такъв човек е заблуден, защото не познава истината, която Бог разкрива в библията, той е роб на дявола, пленен духовно, излъган от религии, които твърдят че са единствените верни, но това което вършат тези религии, както описвам тук,  не се намира в библията като заповед от Бога! По това ще познаете кое е от Бога и кое не е Негово!

Бог обича човека като свое творение, но не може да прости на бунтовен и несъгласен с волята Му човек престъпленията. На този който признава своите престъпления пред Бога и вземе решение да следва волята Му, според написаното в Божието слово, Бог ще прости заради Господ Исус. И ние помирилите се с Бога – истинските християни, подобно на Него трябва да обичаме всички човеци, дори и враговете си. Мнозина претендират да са християни и спрягат думата: църква, но….

 

<<- В началото   Какво според Бог е църква  ->>