ЕДНА РАЗЛИКА МЕЖДУ БОЖИЯ СИН, АДАМ И ХРИСТИЯНИНА

Божият Син произлиза от Бога Отец-Баща и е равен по Божественост с Него. Затова е наречен Божи Син. Единствения, който е произлязъл от Отец, е Божият Син, наречен е Единственият по рода си от Отца. Той е Син, защото е от Бога. Той не е сътворен. Исус не е творение, не е създаден!

Всичко е сътворено от Бог Отец, чрез Божия Син Исус и Божия Свят Дух. Всичко на земята Бог го създаде със Своето Слово: Да бъде светлина. Да бъдат рибите. Да бъдат птиците…. Господ Исус е Словото – Бог Слово. Виж в библията в евангелие на Йоан 1 глава.
Шестият ден от творението е описан в библията- книгата Битие глава 1:стих 26 „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;…”

Бог Баща и Бог СИН-Исус създадоха човека. Първия човек не беше роден. Адам не е бил роден. Бил е сътворен. И как го направи Господ? Включи ръцете Си в сътворението му, като взе химичния състав на земята – калций, желязо, манган, магнезий, цинк, флуор, селен, мед, витамини, белтъчини, вода и други и създаде от него само тялото на Адам. Вдъхна в ноздрите му живот и го нарече Адам, т. е. човек. При това вдъхване от Бога, човекът получи духовната си същност, която е истинското му „аз“, човека стана жива душа, беше му вдъхнат дух, защото Бог е ДУХ. Значи Адам е бил сътворен, а не роден. Ние като потомци на Адам сме Божие творение, но не и Божии деца. Затова не е правилно да наричаме всички хора Божии деца, а Божии създания.

Знаем от Библията, че Адам съгреши – отказа да изпълни волята на Бога-създател и смъртта, болестите и проклятието влязоха в човека чрез греха. Това продължи до обещания Пратеник с мисия – Помазаника=Месия – тоест Исус-Спасителят, който трябваше да дойде.
След като Божият Син умря на кръста, беше погребан, беше възкресен от смъртта, Той се възнесе и седна от дясно на Отца, там от където беше дошъл преди това.

Всеки, който наистина повярва в Него и се кръсти във вода се ражда от Бога и става дете на Бога. Истинското кръщение във вода се прави не като ритуал, а като свидетелство на твърдо, уверено решение на човека, че ще остави стария си греховен плътски живот и ще последва Господ Исус в нов живот по волята на Бога! Това е писано в книгата Римляни 6 глава: стих 2. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? 3. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме? 4. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. 5. Защото, ако сме сраснати-съединени с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението. Защо? Защото ние сме в Него и Той е в нас. Ние ставаме едно със Сина на Бог и затова ставаме също синове и дъщери. Той е главата, ние сме семейството. Така че ние ставаме част от Сина на Бог и част от Неговата църква, която е Неговото семейство от вярващи, затова сме синове и дъщери. Сега вече има разлика между Адам и нас. Някои хора казват: „Исус възстанови това, което Адам пропиля.” Но Исус не само възстанови, Той донесе много повече, отколкото Адам е изгубил. Защото Адам не беше син, а ние ставаме синове чрез Исус. Едно е творението, друго е синът.

Има разлика между това – да сътвориш една песен и да родиш дете. Кое повече ще обичаш – песента, която си създал, или децата, които имаш? Децата, разбира се. Обичаме децата повече. Виждате ли, когато станем Божии деца, в резултат на това, че сме родени от Бог, Той става наш Баща. Този въпрос ще го изясня по-нататък.

<<- В началото    Всички хора братя ли са?->>