ИСУС, ОТЕЦ-ТАТКО ЛИ Е?

Исус казва: „Аз съм пътя, истината и живота. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен.” Йoан, глава 14:6

Исус не е нашия Отец. Но Той е едно с Отец. Отец, Слово и Свят Дух – един – триединен Бог! Той е видимата изява на невидимия Бог. Той е въплътения Божий Син – Словото, Бог в плът – Богочовека, станал Човешкия Син, който е единствен Спасител от Божия съд за повярвалите в Него човеци .  Той е единствения Посредник, единствения Ходатай между нас и Татко Бог, единствен примирител между Отец и повярвалите, както и наш Цар, и първосвещеник. Писано е за Него в Йоан 1:1-18 :

“В начало бе Словото и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог ….3. Всичко чрез Него стана /се сътвори/…. 4. В Него беше живот и животът беше светлината на хората…10. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. 11. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха  12. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име. 14. И Словото стана плът и пребиваваше {*Смисълът на думата е временно пребиваване.} между нас; и видяхме славата Му , слава като на Единородния от Отца…18. Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.”

Ето Божието слово ти разкри току що, че Господ Исус не се е родил за пръв път като личност на Земята, а дойде от невидимия свят във видимия свят, въплъщавайки се в човешко тяло в утробата на девствена жена, ставайки като един от нас, но уникален Човешки Син – Богочовек!

Неговият Отец става и наш Баща чрез вяра в Христос. Исус казва: „Аз съм пътя, по който вие трябва да вървите, за да стигнете до Отец.” Исус не е нашата крайна цел. Отец е целта, но Господ Исус е нашия главен фокус днес, Той е Водачът, Царя, Пастира, Главата на църквата,  единственият Път към Бог Отец-Баща.  Той е равен по божественост с Бога Отец – едно с Отец и съществува без начало и край!

Прочети това в Библията: Послание на апостол Павел към Филипяните – глава 2 стихове 6 до 11: „6. Който, като беше в Божия образ оан. 1:1} , пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, 7. а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората, 8. и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 9. Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име ; 10. така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества 11. и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.“

Ето Господ Исус дойде от третото небе да извърши това, което никой обикновен човек не може, а именно: да те спаси, изкупи от Божия гняв и съд, от вечното проклятие, както и от проклятието в твоя земен, временен физически живот! Той е Бог с нас!

Как ще те спаси? Ще разбереш от тези страници и Библията, която цитирам. Запомни, Библията не е роман, както вече ти обясних, тя е животоспасяващо послание-информация за начина как да бъдеш спасен, да бъдеш амнистиран-опростен и подготвен за предстоящия ти вечен живот с Бог Отец и Бог Син!
Не пропускай твоя единствен шанс, единствен начин и път за щастлива вечност!

КОИ ХОРА СА СИРАЦИ?

Днес повечето хора ходят като сираци и живеят като сираци – без баща. Семейство без баща – не е семейство. Няма семейство без баща. Човек, който е отраснал без баща, е неуверен в себе си, несигурен, защото не е имал някой, който да го подкрепя, ДА ГО ОБИЧА и да го насърчава. Когато едно дете няма баща, излиза на игра и тъй като няма татко, който да го защити, по-големите го тормозят и бият. Такова дете се връща в къщи и какво? Да каже на майка си ли? Какво ще направи майка му? Ами ако няма и майка? То задържа болката в себе си, чувства се беззащитно и несигурно в себе си. Това слага отпечатък върху останалите области на живота му и особено върху взаимоотношенията му с хората! Бащата е не само закрила, но и пример и учител за сина си или дъщерята си. Искаш да ремонтираш нещо, да направиш нещо добро, значително, но не можеш да се справиш – не си имал баща да ти покаже и научи. Тези, които са имали бащи, в повечето случаи са имали възможност да се научат, защото са могли да видят или попитат баща си как го прави. Могли са да поискат помощ и да я получат. Тези, които не са имали бащи, са били лишени от тази възможност. Тези, които са имали бащи, знаят как да се държат като мъже. Те са имали пример. Ако си живял само с мама или баба, не си имал пример и не знаеш дори като мъж да се държиш. Има хора, които са вътрешно осакатени, а лек от психическите разстройства не може да се намери при психиатър!

Днес човекът прилича на дете без баща. Хората живеят като сираци. Чувстват се несигурни в себе си. Не знаят от къде идват и накъде отиват. Като че светът е пълен със случайности и не знаят какъв е техния произход, каква е причината за тяхното съществувание. Не знаят дали някой се интересува от тях, нито пък дали някой ще ги защити и ще им помогне.

Всеки човек се нуждае от Баща. Добрата вест е, че не сме случайност, а творение на един любящ Бог. Той е загрижен за всеки един човек и лично за теб и те чака да се обърнеш към Него и да Го потърсиш. Той е твоя законен БАЩА, който е Баща и на твоя физически баща, Той иска да бъде твой Баща и ти негово дете.

<<- В Началото  Една разлика между Божия син – Исус, Адам и християнина ->>