КАКВО Е ДУХОВНОТО НОВОРОЖДЕНИЕ?

 ИСКА ЛИ БОГ ВСИЧКИ ДА СЕ СПАСЯТ?

„…Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.” Първо послание до Тимотей 2 глава:4 стих

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16

Някои хора казват, че Бог спасява само избраните си, т. е. тези, които не е избрал, ще погинат. Но според тези стихове можем да заключим, че Бог е избрал всички човеци за спасение. Въпросът не е дали Той ни е избрал за спасение, а дали ние ще изберем Сина Му, за да приемем спасението. Само избралия да приеме спасението ще бъде спасен! ПЪТЯТ Е САМО ЕДИНАз съм Пътят, Истината и Животът! Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен!” Йоан 14:6 Исус не казва, че Той е просто един от многото пътища към Отец, а заявява, че Той е единствения Път и друг път няма. Всеки друг път води в друга посока, във вечна раздяла от Бога – духовна смърт, а не към Бога Отца.

ПОСЛАНИЦИТЕ НА БОГА

Отворете на Евангелие от Йоан 3 глава:1 стих: „Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и Му рече: „ Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.”

Посланиците, които Бог изпраща, могат да вършат определени свръхестествени неща, невъзможни за естествения човек. По този начин Бог подписва Посланието Си. Пратениците на Божието царство носят съответно авторитета, властта и силата, дадени им от Царя. (Марк 16:17-20, Йоан 14:12, Лука 10:19 Мат.10:1,7,8). Йоан 3:3 : „Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим Му казва: „Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” Майка ми е чувствително по-дребна от мен. Представете си как бих могъл да вляза в утробата и втори път и тя да ме роди отново. Това е невъзможно. Никодим, който е бил учител, се е учудил на думите на Исус. Как може това да се случи? Дори учителите по религия може да не разбират думите на Господ. Естественият човек, дори и да е много интелигентен и начетен, не е в състояние да схване духовните неща.

ЗЕМНО И НЕБЕСНО ЦАРСТВО

И какво още му каза Исус? Евангелие от Йоан 3 глава: стих 5 и 6: „Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. ” Исус често разяснява истините на Божието царство чрез картини или преобрази, наричани притчи. Той разкрива реалности от Вечното Царство, които не се виждат с добре познатите ни и често срещани дейности от нашия земен свят. И така, Той казва, че ако човек не се роди втори път, не може нито да види Божието царство, нито да влезе в него. Казва му още, че това означава да се роди някой отново, отгоре, от Бога. Тези три израза „отново”, „отгоре” и „от Бога” означават едно и също духовно преживяване. Ако не се роди някой втори път, той не може нито да види, нито да влезе в Божието царство. Да се роди отново, означава мъртвия-разделен от Бога дух на човека да се свърже отново с Бога чрез Божия Свят Дух, който ражда човешкия дух отново! Това става само чрез избора за покаяние – оставяне на греховния начин на живот и избор-решение за вяра в изкупителното дело на Господ Исус и слушане и вършене на волята на Бога-създател ден след ден, до края на човешките дни във физическото тяло! Това е ставане на ученик и последовател на Господ Исус реално на дело – това е да бъдеш обявен за християнин, тоест христов, на Христос, когото слушаш какво те учи в библията и го вършиш! Който не върши волята на Бога, не е християнин, не е новороден! Който противоречи дори на една точка на Божията воля описана в новия завет и хули тези, които вършат написаното там не е християнин! Както и този, който върши неща, които Бог не е заповядал да се празнуват или вършат, също не е християнин! Ние нямаме право да изваждаме нищо или да прибавяме нещо към библията! Защо? Защото сам Бог казва, че който го направи ще бъде проклет, отхвърлен , осъден. Затова внимавай кого слушаш, защото когато взимаш книжка за кола ти не караш по свои правила, а по тези които са закон!

НЕРОДЕН ПЕТКО

Нека да погледнем нещата по следния начин – възможно ли е човек да живее на тази земя, без да се е родил? Просто да е дошъл от някъде? Има ли такива случаи? Не. Всеки човек дошъл на този свят е роден от жена. Нероден Петко не съществува. Знаете вероятно приказката за неродения Петко ? Ще ви я разкажа.

„Майка и дъщеря си разговаряли:

– Е-е-ех, колко хубаво ще бъде, дъще, като се омъжиш.

– Да, мамо, хубаво ще бъде като се омъжа. И мъжът ми ще бъде хубав, умен и добър и ще има добра работа.

– Да, дъще.

– Да, мамо, колко хубаво ще бъде. И ще си родим момченце, едно хубаво момченце.

– И как ще го кръстите?

– Петко ще го кръстим. И знаеш ли, мамо, ето тука ще му вържем една люлка и ще го люшкаме, люшкаме… Ама мамо, ами ако се скъса люлката и Петко падне на земята и се удари, и умре? Какво ще правим? При тази мисъл двете да плачат…

По едно време си дошъл бащата и като ги видял да плачат и не му обръщат внимание, ядосано ги попитал:

– Какво става в тази къща? Прибирам се от работа уморен, а вие тука ревете?

– Ми, ние тука за Петко ревем.

– Кой е тоя Петко?

– Той още не се е родил.

– И какво? Ревете за неродения Петко, а?!”

ВРАТАТА КЪМ ЗЕМНОТО ЦАРСТВО

Няма такова нещо като „нероден Петко”. На тази земя или си се родил, или не си. Има само една врата, за да дойдеш на тази земя – в земното царство. И коя е тази врата? Вратата, през която минава всеки човек, за да дойде на земята е жената-майка. Аз знам коя е моята майка. Смятам, че всеки от нас знае коя е неговата майка, освен сирака, оставен от майка си поради нейното безбожие, безмилостно и грешно сърце. Майката е вратата за физическото тяло, в което живеят духа и душата, врата за земното царство. Но майката не ражда духа и душата, те са това което си ти и са сътворени от Бога! Исус казва, че както, за да дойдеш в земното царство, трябва да се роди твоето тяло от майка, така и, за да влезеш в Божието царство, пак трябва да се родиш, но този път не от майка, а трябва да се родиш от Бога, защото духа ти все още е отделен от Бога, ти не си направил своя избор, ще искаш ли да си с Бога или ще искаш да останеш сам господар на себе си. Ако не се родиш от Бога, не можеш да влезеш и не можеш да видиш Божието царство. Защото ще си избрал да отидеш там където отиват всички господари на сами себе си – огненото езеро – ГЕЕНА.

И така този, който не се е родил на земята, нито може да дойде на земята, нито може да я види. Той не знае какво е тук на земята. Знаеш ли кога си се родил/родила? Знаеш ли къде си се родил/родила? Сигурен съм, че отговорът е да.

Раждането е нещо, което става в определено време, на определено място и много хора разбират за него, нали? Ако те попитам:

1. „Роди ли се Петко?” Вероятно не можеш да отговориш положително или ще отговориш: „Да ти кажа …не знам дали се роди или не се роди …не съм сигурен.”

2. А на въпроса:„Кога и къде се роди?” Отговорът ще е приблизително същия: „Мисля, че някога се е родил, но пък не знам къде.”

Раждането на човека е определен факт. Бебето се ражда, роднините се радват, правят тържества – букети, камери, фотоапарати. Купуват дрешки, пелени, люлки. Хората наоколо разбират, че нещо се е случило. Някой се е родил. Знае се датата, знае се и мястото на раждане. Освен това, когато се роди бебето, му дават име и записват името му в книга – регистър, ЕГН.

ВРАТАТА КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Исус е направил следното важно изявление в Евангелие на Йоан 10:9 – „Аз съм Вратата. През Мене, ако влезе някой, ще бъде спасен.”

Както жената е врата към този свят, така Божият Син е Врата за Божието царство. Без Него не можем да се ново-родим, нито да получим обещания вечен живот. Той е Нашата Врата за спасение и ново-рождение. Ако не се ново-родиш, не можеш да влезнеш в Божието царство. Ако не влезнеш в Божието царство, не можеш да бъдеш спасен, т. е. не можеш да имаш вечен живот. Запомни това. Хората, които не са новородени, питат: „Абе, какви ги говорите за Бог? Какъв е тоя Господ? Къде Го виждате?” Те не могат да проумеят, защото нямат капацитет да разберат това. Те са хора, като неродения Петко. Как да му говорим за земята? Той просто не е роден, не съществува. Така че без раждане не може да се влезе нито на замята, нито в Божието присъствие. Без да се ново-родиш в Божието царство, нямаш вечен живот.

РЕГИСТЪРЪТ НА ЖИВОТА

Когато се роди бебе на този свят, хората наоколо разбират, че нещо се е случило. Дават му име и записват името му, датата и мястото на раждане в книга – регистър. Когато се родиш в Божието царство, там също има Книга, която се нарича Книга на Живота. И името ти се записва в тази книга – Книгата на Живота. Откровение на Йоан 20:15 „И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.” Ако някой не е записан в Книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро. Ако някой не е роден от Бога, ако някой не е роден отново, не може да влезе в Божието царство и бива хвърлен къде? В огненото езеро.

Има две места, където в крайна сметка може да попадне човек. В Божието царство или в огненото езеро. Няма други възможности. Който е роден от Бога, отива при Господа. Който не е роден от Бога, той не е влязъл в Божието царство и неговото име не фигурира в Регистъра – Книгата на Живота. Той ще бъде осъден!
<<- В началото   Признаци за новорождение –>>