КАК ДА СЕ НОВО-РОДЯ ДУХОВНО?

  1. ПРИЕМИ СЕМЕТО НА ОТЕЦ

За да бъде заченато едно бебе на този свят, е необходимо семе. Семето трябва да попадне на определено място, за да може бебето да бъде заченато и да започне да расте в утробата на майката. За да се роди човек на земята, е нужно семе. В земния живот семето на мъжа е това, което съединено с яйцеклетката на жената зачева бебето.

Марк 4:14 „Сеячът сее Словото”

В духовния свят обаче не мъжкото семе, а семето на Бога, което е Словото -думите на Бога, ни дава живот. Библията, която проповядваме и поучаваме, е Семето, което зачева в сърцата на хората и донася ново-рождение. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово.

Яков 1:21 ”…приемайте с кротост посаденото Слово, което може да спаси душите ви.” За да има плод, трябва да се приеме семето. За да бъдем родени от Бога, е необходимо да приемем неговото Слово.

2. ПРИЕМИ БОЖИЯ СИН ЗА ТВОЙ СПАСИТЕЛ И ГОСПОД!

В Йоан 1:12-13 четем: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”

На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. Кого приеха? Исус. Виждате ли, че ново-рождението идва, когато приемем не някой друг, а Сина на Бога. На онези, които Го приеха, даде право („даде сила” казва друг превод) да станат Божии деца, т. е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха („те се родиха”, казва) не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

3. РЕШЕНИЕ, ОБРЪЩАНЕ И ПРОМЯНА

Срещал съм хора, които казват: „Аз съм вярващ/а”, „Кръщаван/а съм като дете” или „ паля свещи, ходя в храм“ и т. н. Но какво е писано в посланието на Яков? „Бесовете също вярват и даже треперят”. Ще се спасят ли вярвящите бесове? Не! Те ще бъдат пратени в огненото езеро. Ако си формален вярващ, не Се спасяваш. Мнозина казват, че вярват, но само на думи, а живота им – това което правят остава същото, все същия грях, непростителност, омраза, кражби, измама, прелюбодейство, хомосексуализъм и т.н.. Апостол Яков пише в библията за мъртвата вяра. Трябва ти истинско покаяние. Вземи решение! Недей само да плачеш! Промени решението си и реши да се посветиш на Бога! Обърни се от греха към Бога! Имай жива вяра в Спасителя Исус т. е. на действия и в действителност, а не само на приказки! Ако истински и искрено желаеш това, ще го имаш. Той умря, за да можем ние да се родим. Неговата кръв е даденото ни от Бога лекарство срещу греха и смъртта.

 

<<– В Началото     Как получаваме наследството „Вечен живот с Бога“ –>>