ОСИНОВЛЕНИЕ

Скъпи читателю, както вече споменах, ти като човек, се състоиш не само от физическо тяло, а също от дух и душа, живеещи в тялото, което си получил, при физическото ти зачеване!

Ново-рождението на твоята невидима същност – това което си ти – идва, когато приемеш Сина на Бога Баща -Отец, за свой личен Спасител и Господ=Управител, Господар, Водач, Цар. Тъй като никой не може да бъде спасен ако не бъде роден духовно от Бога, е наложително да разберем същността и силата на ново-рождението. Християнин, тоест собственост на Христос Исус и Негов ученик е само новородения човек, този който е в съгласие с Божията воля, описана в библията. Какво се ново-ражда? Ново-ражда се твоя дух, защото в живота ти до днес без Бога и покорство към Него твоя дух е „мъртъв“, което означава отделен от приятелство и единство с Бога-създател, тъй като твоя грях – гордост и независимост от Бога те разделя от Него. Това поучение е изключително важно за всеки човек. Просто е, но е основно и жизненоважно, за да се разбере и приложи на практика. Нека, докато четете това Бог да отвори ушите на вътрешния ви духовен човек, за да чуете в сърцата си любящия глас на Бога Баща – нашия Създател.

САМО РАЗБРАНАТА И ПРИЛОЖЕНА В ЖИВОТА ИСТИНА НИ ОСВОБОЖДАВА

„…ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” цитат от Библията: раздел: Евангелие от Йоан 8 глава – 32 стих.  Да разберете Божията истина, единствено намираща се в Божията книга – библията е важно, защото Исус каза, че ще познаете (разберете) истината и истината, която познавате, разбирате и повярвате, ще ви направи свободни,  доколкото я познавате и разбирате. Голяма част от проблемите ни идват от неразбиране на истината на Божието Слово, защото неразбраната истина не ви освобождава от духовното проклятие в което се намира всеки човек. Фалшива религия на лъжовно „християнство“ не освобождава, а дообърква човека!

Само Истината, която разбираме и прилагаме, ни освобождава. Доколкото има заблуда в нас, дотолкова има място за дявола да действа в нас. Заблудата е тъмнина, а истината е светлина. Затова приемайте Библейските истини и ги прилагайте на практика, това е призив от Бога, не е призив на човек!

БОГ БЕЛОБРАД ДЯДО ЛИ Е?

Бог не е дядо Господ и няма внуци. Той е Баща. Бога творец не остарява, Той няма физическо тяло като теб. Бог е Дух. А ти или си дете на Бога и ще бъдеш осиновен-възстановен в положението, което си загубил поради бунт и неверие и ще бъдеш спасен от Божия съд, или си роб на греха и дявола и няма да бъдеш спасен. При Бог няма внуци, а само деца. Трябва лично да бъдеш приет-роден от Бога, ако повярваш в Сина Му и се откажеш от живот в грях, за да станеш отново Негово дете и да получиш разрешение да влезеш в присъствието Му – в Царството Му и да бъдеш спасен. Той трябва да стане твой Баща и ти Негово дете. Друг начин няма! Не можеш чрез майка си или баба си да отидеш при Бога. Не можеш да кажеш: „Моята баба или майка е вярваща, затова аз ще бъда спасен.” Не можеш да кажеш „ Аз съм българин, живея в християнска държава и спазвам традиции“. Не, не става така!
<< — В началото    Какво е духовното новорождение >>