СПАСЕН ОТ КАКВО?

В библията Бог ясно казва, че заплатата – резултата, който греха води след себе си е проклятие, безнадеждност, отчаяние и  вечно страдание. Исус го описва като: скърцане със зъби, плач, треперене, агония, огнена болка без край! Цитат от библията: До Римляни глава 6, стих 16: „Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби-слуги за послушание, роби-слуги сте на оногова, комуто се покорявате: или роби-слуги на греха, за смърт, или – на послушанието, за оправдание?“ И от същата книга: глава 6, 23 стих: „Защото аплатата, която дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса, нашия Господ.“

Бог желае да те спаси от вечната съдба, която заслужава всеки човек избрал да живее както си иска, което без изключение винаги е в грях и в противоречие с Бога – отхвърляне на Бога и волята Му за твоя живот, защото човек не се интересува от Баща си и какво Той говори в библията! Божията воля е единствената защита за всеки човек от проклятие и от зли духовни сили, които така или иначе съществуват и манипулират всеки човек, (който не се интересува от Бога – своя баща) да върши тяхната воля! Каква е волята на тези зли сили? Първо това са дявола-сатана и неговите духове – наречени демони, както и черни ангели! Волята на тези духовни сили, които са противници на Самия Бог и на човека, е да направят всеки човек противник на Бога и да го накарат да живее по тяхната воля – тоест да е техен роб, по техните религиозни традиции и обичаи, които не са написани в библията. Те желаят да унищожат човека духовно и физически като го учат да не чете библията, да извършва техните религиозни ритуали, които не са описани в библията, като предлагат на човека заместител на християнство или вършене на неща, които Бог не е заповядал! Те желаят да накарат хората да се молят на мъртвите, да се молят на светии, които са хора и така да признават някой друг за бог освен Бог, който се разкрива само в библията! Да се молят на Алах, Буда или на Мария, вместо на Господ Бог, отричайки така единственото име дадено за спасител, ходатай, цар и посредник – Господ Исус, да правят неща, които обиждат Бога, като вярват в неща, които са противни на Божията истина! Те желаят да накарат тези хора да живеят в заблуда и суеверие, отхвърляйки Господ Исус и Бога Отец. Те се грижат хората да бъдат без духовна връзка с Бога, да ги държат духовно вързани,  да се мразят, да не си прощават, да се клюкарят, да се проклинат, да се крадат един друг, да се лъжат един друг, да се карат, да се убиват, да изнасилват, да прелюбодействат, да се напиват, да се друсат с наркотици, да се молят на други имена, които се представят за богове, а не са такива, да живеят без брак в блудство, да правят аборти, убивайки собствените си живи деца, давайки ги така в жертва на дявола!
<- Назад   Исус, Отец-татко ли е? ->