Маркетинговата църква, създаваща църква без Христос. Документален филм за мегацъ
Грешките никога не се представят като уродливи, та да не би по този начин да бъдат
Всеки християнин трябва да гледа този клип!!!! Всички лъжи, които са се намърдали в