Махнете ги оттук и не правете дома на моя Отец дом за търговия! По Йоан 2:16

По целия свят се върти търговия с християнство – с книги, с предмети, предлагани от “помазани ” служители, като чинийки и канарички със стихове… с библията, с такси за хваления и семинари, със записи на поучения и хваления и т.н.

Господ се отвращава от всичко това!

Страшно е, че това заля и България. Фондации продават библии, които са им били подарени или чието отпечатване напълно е било покрито финансово.

Църкви участват в тези измами като продават безплатни брошури, библии или слагат надценка на такива. При това дори законната касова бележка, задължителна за такъв род търговии я няма!!!

Каква е тази тъмнина? Какво е това престъпление, което изпълва днешния Божий храм – духовния храм?

Защо всичко това прилича на света и неговите търговии, та чак го надминава, защото не се издават касови бележки, не се плащат данъци???

Кой е твоя господар духовни храме  -тяло Господне? Да не би и ти днес да се пълниш с отстъпници, жадни за пари, слава и лъскава материална външност? Чуй Божия глас и се покай, откажи се от търговиите в храма! Твоя глава Господ Исус не е доволен, не си играй с Божието дълготърпение, защото в мига, когато застанеш пред Него, няма да си носиш печалбите и няма да можеш да преглътнеш думите ” Махни се от Мен НЕ ТЕ ПОЗНАВАМ!”

И така на кого прилича тази дейност?

Засеняващия херувим бе изхвърлен от божието присъствие, поради многото му търговия, защото той взе за себе си онова, което не му принадлежи и стана крадец и лъжец. Той пожела това, което е на Бога, за себе си, вместо да се радва на това, че Бог единствен заслужава слава и поклон. Той пожела да му се поклонят и да бъде бестселър, да бъде известен и издиган заради красотата си, мъдростта си и блясъка си, но забрави, че те му бяха подарени от Бога, за да отдава слава на Бога и да не злоупотребява с подаръка, търгувайки с него.

На повечето от нас ни е известно, че тези, които се поведоха по неговата търговия, са една трета от ангелското войнство. Какъв бе крайния резултат?  – Изхвърляне от Божието присъствие, заедно с последвалите го! А още по-крайния резултат ще бъде за него и всички негови последователи –  бивши ангели и човеци следния: Откровение на Йоан 20:10. „И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност.” Там отива дявола със всички свои търговци, заразени от неговата търговия.

Всички вие, които участвате в този, може би невидим за вас грях днес, (защото заслепението на сатана ви е блокирало ушите и очите на сърцето за Господ Исус Христос), чуйте тези думи, които Господ Исус има да ви каже –  на вас и на всички, които са ваши съучастници, тоест пълнят вашата съкровищница на земята. Не подминавайте шанса си за спасение, дори и да мислите, че сте спасени, прочетете какво Бог мисли за вашето „добро дело” в името на Исус.  Ако днес не знаеш, че ти си предател на Христос, след като прочетеш неговите думи, ще се видиш, може би за първи път, кой си всъщност, Господ Исус ти дава шанс, използвай го днес!

 Днес, аз те предупреждавам навреме, надувам тръбата и твоята, вашата кръв не е върху мен!

И така прочети за падението на твоя учител, който наричаш свой враг, а Христос приятел и прогледни, за да разбереш как твоя враг е станал твоя приятел, а Исус твой противник! Дявола е хитро същество, надявам се Божиите думи да ти отворят очите!

Езекиил  28:14-19 Ти беше херувим помазан, за да закриляш; и Аз те поставих там;ти беше на Божия свят хълм, ходеше сред огнени камъни. Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконието в теб. От голямата ти търговия, вътрешността ти се изпълни с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те унищожих отсред огнените камъни, херувиме закрилящ! Сърцето ти се надигна заради красотата ти, ти поквари мъдростта си заради блясъка си и Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти оскверни светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих отсред теб огън, който те пояде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между народите, се смаяха заради теб; ти стана ужас и няма да те има до века.

Езекиил  27:33. Когато стоките ти излизаха от моретата, ти насищаше много народи; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе. /Царете-„Божии служители”, които днес искат и царуват на земята/

Думи на Господ Исус Христос Към всички, които твърдят че са  християни и църкви:

Не ви ли дадох даром финансови средства чрез това което наричате дарение от хората, казвате им да дават на драго сърце, но вие не им дарявате, давате нищо на драго сърце напротив, продавате им това, което Аз съм ви дал, а доста продават и това което не съм им  дал Аз, но го правят в Мое име!

Мразя търговията ви, вие станахте като баща си търговеца, засеняващия херувим, който падна и съгреши поради многото си търговия. Търговията е насилие, защото ако някой е жаден за Моята истина, вие не му я давате, ако не ви сложи пари в ръката,.Запазвате си права върху нещо което не ви принадлежи, вие сте крадци, които продават това за което нищо не са дали! Какво ви прави по различни от останалите търговци на дявола? Нищо! Те продават чародействата на сатана, под формата на филми, книги и други. Когато дойдох на земята, Аз не поисках нищо за себе си.  Аз давах, а не вземах, никого не принуждавах,. Моите ученици не събираха такса за вход, за да Ме слушат хората, нито го правеха, когато ги оставих да продължат по-късно без Мен. Н

икой от тях не продаваше истината. Какво правите днес вие? 

Наричате се Мои, но не вършите Моите дела, а делата на баща си дявола! Превърнахте учението Ми в средство за печалба! Всявяте страх във хората, за да ви плащат. Държите се като изпечени шоумени, рекламирате филми, поучения и правите като изпечените търговци на сатана, които дават мостра от нещо вкусно или добро, но казват, че ако иска някой да се наслади на цялото може да си го закупи за някаква сума пари. 

Защо го правите? Защо не се учите от Мен?

Защото търгувате като вашия учител, сатана! Защо не искате да се научите от Мен, нима мислите, че ако подарявате всичко, което Аз даром давам, няма да имате от какво да живеете? Вие казвате: „ да, но всичко струва пари, като отидем в печатницата издаването на една книга струва пари, си ди-дисковете струват пари, залите, които наемаме струват пари…ти разбираш това Господи, нали? ”- Не, не го разбирам! Аз ви давам всичко и се грижа за вас. Давам ви слово, което да говорите или да пишете! Давам ви даренията на вярващите, които събирате за Мен! 

Кога Ми преведохте тези суми до последната стотинка в Моя сметка? КОГА?

Не съм ли ви дал всичко Мое, но не, то не ви стига, вие искате още, така както сатана поиска още!!! Нима тези пари, които Моите деца ви подаряват, не стигат да си платите в печатниците на дявола, да си платите наемите на неговите зали, да закупите си ди-дискове, компютри и принтери и всичко необходимо, чрез което да размножавате истината? Стигат разбира се! Вие не давате обаче този хляб даром на гладните, вие сте Мои противници, които се гордеят с многото си тиражи, богати служения, огромни концерти и шоута в Мое име и всичко това продавате  в Мое име!

Чуйте сега какво говоря, Аз се гнуся от вас, вие не сте Мои, вие сте убийци, крадци, търговци които разорявате Моя храм – невястата ми, вие сте рожби на змията и ако днес не се покаете за всичко това и не изоставите търговията си  и ламтежа си за пари, то вие ще вкусите съдбата на този, който ви е заслепил – сатана! 

Вашия копнеж не е Моя копнеж, вие копнеете за пари, Аз съм ви дал достатъчно пари, за да купувате от системата на този свят всичко и да го подарявате на бедния, на сирачето, на вдовицата, на гладния за Мен, на жадния , на търсещия истината.

Спрете да продавате млякото за Моите младенци! Вие сте жестоки, във вас няма любов, няма милост! Вие продавате това, което не е ваше! Говорите за любов и милост, но продавате всичко Мое безмилостно! Защо забравихте, че когато дойдохте да Ме търсите, с огромните си дългове към Мен, аз ви ги опростих, не ви поисках пари, дадох ви даром, окъпах ви даром, приех ви без нищо да ви искам, обсипах ви с подаръци и ви обещах винаги да се грижа за вас! Но вие не Ми се доверихте, взехте с радост Моите дарове, леко ви стана като ви опростих дълговете, но отидохте да си направите преголеми къщи, да си насадите преголеми градини, да си закупите преголеми автомобили, да си обличате прескъпи дрехи, да си направите „християнски империи”, които по нищо не се различават от светските фирми и холдинги за търговия! А на това отгоре омърсихте и чистата духовна храна и чистата духовна вода, която ви подарих, поради блудствата ви с този, който отново ви привлече  в княжеството си да обогатявате и неговите други търговци и ви направи той богати, а не Аз!

А сега чуйте вие, които наричате себе си Мои слуги, но не сте! Покайте се и се върнете от този път на блудство с търговеца сатана! Спрете с това безумие докато е време! Спрете да продавате Моите дарове!

Вие, които сте овчари на Моето стадо, спрете да правите това, което правят неразумните! Спрете да продавате поученията, които АЗ ви давам или които сте научили от Мои слуги, които не са ви ги продали, а вие ги продавате! Спрете да продавате словото Ми /дори библията/! Спрете да продавате песните на хвала към Мен, как можете да се осмелите дори да продавате жертвата на хвала? Спрете, защото още малко време и огъня на Моя гняв ще ви помете заедно със всички останали търговци на дявола и неговите слуги и идолопоклонници!

Ако днес, не чуете гласа Ми и не оставите всичко това, и не започнете да Ми служите в дух и истина, и не Ме последвате – Мен, защото Аз не Съм търговец, никога няма да видите лицето Ми, като лице на приятел и спасител. Ще Ме срещнете като съдия и тези ваши мръсни дела ще свидетелстват против вас и ще бъдете изхвърлени вън, като непотребни съдове, да защото вън, извън Моето присъствие ще бъде всеки блудник и непокорен пияница, опит с виното на слава, богатство, разкош и дяволска лъжа! 

Спрете да служите на себе си и на своето си удобство и вървете, и раздавайте щедро хляба и храната на децата Ми без пари и без плата! Забравихте ли, че Аз приемам всеки, който Ме търси, който жадно търси да Ме опознае, че АЗ казах: вие, всички жадни, елате при водите; и които нямате пари, елате, купете и яжте! Да, елате и купете вино и мляко без пари и без цена. Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си — за това, което не насища? Послушайте Ме внимателно и ще ядете доброто и душата ви ще се наслаждава на тлъстината. Приклонете ухото си и елате при Мен, послушайте и душата ви ще живее. /Исая 55:1-3/ Забравихте ли, че ви заповядах: даром сте получили, затова и даром давайте /Матей 10:8/  и , че волята Ми е: На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. /Откровение на Йоан 21:6/

Защо застанахте пред Мен ,за да искате пари на всеки, който иска да влезе през Мене, единствения вход и така разпилявате  и спирате жадните. Покайте се ,преди да Съм ви обърнал на пепел по земята!

А сега чуйте вие които сте жадни, отрудени и обременени, елате при Мене, търсете Ме и ще Ме намерите, Аз не ви искам нищо, вие можете да Ме опознаете и да чувате Моя глас, Моя Дух ще ви учи на всяка истина безплатно , не плащайте на наемници, търговци и грабители оплезили езици към вашите пари, не подкрепяйте такива”служения”, където ви продават поучения, хваления и книги, идете там където все още имам верни слуги, които няма да ви поискат пари за даровете и дайте вашия дар на църквата която не продава думите Ми! Само там вашата жертва ще послужи за добро, само в Моето истинско тяло вашата щедрост ще допринесе много плод за самите вас! Тези от вас, които не искат да чуят Моите думи, ще станат съучастници на крадците, беззаконниците и търговците, така вашето бъдещо осъждане ще бъде същото като тяхното! Излез народе Мой, излез от блудницата, която превърна словото Ми в средство за печалба, не участвай в тази мерзост, ела присъедини се към здравото Ми тяло-църква-организъм! Аз все още имам верни на земята, покайте се , че не сте изпитвали по плодовете онези лъже-слуги, които са ви омайвали с виното на своето блудство, покайте се  и се върнете при Мен! Блудницата е огромна и тя има много власт и пари, лъскава е и приятна на глед, /като плода в Едем, който Ева пожела/, но ти излез, бягай от там, там ти си само средство за печалба, овца за стригане, натискане, доене! Отиди в малката Ми невяста, тя е скромна на глед, но е чиста, в нея няма да бъдеш ласкан и забавляван, но там ще намериш Мен, твоя живот, там ще растеш и ще дадеш много плод! Не твоите дарения ще се умножат за твоя полза 30, 60, или стократно, както са те лъгали търговците на дявола, а плода на Моя Дух ще се умножи в теб 30, 60 или стократно.  Този плод е любов, мир с Мен , покой-почивка в Мен, радост, себеобуздание – себеотрицание,  и чрез Мен, чрез Който е този вечен плод ще живееш вечно! Ела, Аз не ти искам парите, искам тебе, за да те науча, новородя, приготвя за вечността с Мен. Остави онзи жалък твой си живот на ламтеж по тоя свят и преходните му залъгалки, ако оставиш стария си живот на независимост от Мен и ме последваш зависим във всичко от Мен ще живееш, и никой не може да ти вземе този нов живот, освен ако сам не решиш да се върнеш обратно при дявола.

Това казва Първия и Последния и Живия.

Относно автора

Оставете коментар