Борбата с лъжата и нейните разпространители – 3 част

Моля ви, да не отхвърляте точния библейски анализ на това учение, само защото предполагате, че това е критика или компромати към ваши любими учители и имена, тъй като ваши пастори са техни ученици и са ви учили да четете техните учения. Текста се занимава с едно от многото техни учения, а не с клюки или празни коментари. Ако вие внимателно прочетете този текст, сами ще се убедите, че той оставя самото писано слово да разкрие съдържанието на учение, преподавано по цял свят от хора, приемани за авторитети на църквата без да коментира личния им живот.

Учителите на движение ”Слово на вяра” Кенет Хегин, Кенет Копланд, Фредерик  Прайс, Крефло Долар, Джойс Майер, Бил Джонсон, Пола Уайт, Бени Хин, Джон Остийн, Орал Робъртс, Чарлс Капс, Кейси Трийт и много други, завършили след Хегин, библейския учебен център на Кенет Хегин „Рема” в Тулса, Оклахома, САЩ,  твърдят, че изкуплението не е завършено на кръста, че Господ Исус на кръста не е Божия Син, че е мъртъв духовно до края на страданията си в ада, където  с мъртъв дух, приел сатанинска природа е в ръцете на сатана и под неговата власт. Завлечен от сатана в хадес-ада Исус претърпява там небивали мъчения, подигравки и унижения от страна на сатана и демоните и така изкупва човеците. Според тях Господ Исус се новоражда и оживява по дух, след като е възкресен и също след възкресението става отново Божий Син. „ … Той беше обявен, че е виновен на кръста, но той плати цената в ада.” ( Джойс Майер, „От кръста до Трона”, аудио лента) /Обобщение на учението им, представено кратко в част 2/

Тук ставаме свидетели на едно сатанинско учение, преподадено по свръхестествен начин на някои от тези учители, които предават на останалите от тях това ново откровение. Знаем, че сатана е в състояние да се явява на хора, чийто слаби места и нестабилни сърца той познава, като ангел на светлината. Така той няма проблем да се представи като носител на вест-откровение от Исус или да се представи за самия Исус! Ето за това свръхестествените проявления не могат да се считат за непогрешим компас! Единствения верен и непогрешим компас, който Господ ни е оставил е писаното слово, което е и едно от най-важните съставни части на Божието всеоръжие, описано в Ефесяни 6 глава, за устояване и удържане на победа срещу сатана, неговите началства и демони. Не напразно Бог Слово, който е самия Господ Исус Христос, казва на няколко места в словото като например в Матей 24:35 , че „Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат.”

Никое ново свръхестествено откровение не може да отмени вече писани думи в библията.

Святия Дух никога няма да допусне противоречие и отменяне на вече установената Божия истина!   В следствие на този аргумент, самото писано Божие слово обявява учителите на движение „Слово на вяра” за лъжеучители и инструменти в ръката на сатана, както ще се убедите по-долу.

Важно пояснение за думата ад, което осветява част от погрешните тълкувания на тези учители. Тази дума в гръцкия оригинален текст на Новия завет е Хадес, а в еврейския Шеол. Шеол или Хадес е мястото, където душите на мъртвите очакват своето възкресение и съд. Това място се намира в сърцевината на планетата земя. След възкресението на бунтовните и нечестиви мъртви, както и след осъждането им, те и Хадес заедно със смъртта ще бъдат хвърлени в огненото езеро, Геена: виж Откровение на Йоан 20:12-15. Хадес повече няма да съществува. До възнесението на Господ Исус в Хадес съществуват две разделени една от друга с непреодолима пропаст части: райска част, където са светиите на Бога и част на мъка, където са непокорилите се на Бога: виж Лука 16:22-26. При своето възнасяне към третото небе, Господ Исус взема плячка-пленници със Себе си, тоест обитателите на рая: виж Ефесяни 4:8-10. Така райската част в Хадес престава да съществува. Днес рая е в третото небе: виж 2 Коринтяни 12:1-4.

Какво казва Божието слово? Според него Господ Исус след смъртта си на кръста, не е предал нито себе си на сатана, нито е бил предаден от Бог Отец на сатана, за да бъде мъчен от него и демоните в ада. След физическата си смърт, Исус не е в състояние на умъртвен по дух, нито е приемник на сатанинска същност-природа. Сатана и демоните не са притежавали Исус,  нито са го мъчили, както твърдят всички учители на „Слово на вяра”!

В Хадес Исус не е бил под властта на сатана.

Сатана е творение на Бога , отделено и отхвърлено от Него поради своя бунт против създателя си. Бог не дължи нищо на сатана! Изкуплението на човека бе завършено на кръста, където Божия син Исус, като представител на човеците, носеше всички техни грехове като жертвено агне, чиято кръв се проля и изкупи, очисти и понесе за всички човеци Божия гняв и наказание върху Себе Си, вкусвайки позор и смърт, като стана проклет заради, вместо човека. На кръста, като преобраз на олтар, всичко беше уредено веднъж за винаги между представителя на човеците-втория Адам,Човешкия и Божий Син Исус Христос – вечният първосвещеник и Бог Отец. Така Бог Отец примири Себе Си с човеците, единствено заради Господ Исус.

След физическата си смърт, Исус не е мъртъв по дух и наистина отива в Хадес, за три дни, но като победител,  където Той обявява и проповядва благовестието на духовете на починалите хора.

Писано е!     Спирам се само на подробностите свързани с гореспоменатото учение: Лука 23:42. И каза: (Господи) Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството Си! 43. А (Исус) му каза: Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мен в рая. / Тук Исус сам казва, че ще бъде в райската част на Хадес, където ще се озове и покаялия се разбойник! В Рая сатана и демоните нямат достъп!

Категоричен е изказът днес! След физическата си смърт Исус отива в Рая./ Матей 27:46: А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани? — тоест: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? / От този стих става ясно, че Исус е отделен от Бог Отец. Това е вследствие на греховете на човеците, които Исус носи, сам Той няма грях-чиста жертва. Гнева на Бога пада върху Божия Син, отделянето от Отца е най-тежкото наказание, както в случая за самия Исус, така и за всеки човек, който не би се примирил с Бога. На това място се описва единственото отделяне на Сина от Отца и то само на кръста. Преди Исус да отиде на кръста, Той винаги е бил едно с Отца, както и става отново едно с Отца завинаги, след като Божията справедливост е удовлетворена  и Исус предава духа Си в Неговите ръце!/ Йоан 19:28. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено/завършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм. 29. А там беше сложен съд, пълен с оцет….. / Исус знае, че всичко свързано с изкуплението е извършено, няма какво още да се добавя!/ Йоан 19:30. А Исус, като прие оцета, каза: Свърши се!….. / От гръцки „Свърши се” се превежда като “дългът е напълно платен” /Стронг, номер 5055, teleo, означава “свършено, завършено или платено задължение”, Христос удовлетвори Божията справедливост, умирайки за всички!/ Матей 27:51. И ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу… / Бог Отец приема благоуханната жертва на Христос, Неговия гняв е изчерпан върху жертвата, Божията справедливост е удовлетворена, греха не се опрощава без кръв – Бог е СВЯТ! След извършеното съвършено дело на Божия син, достъпа до Божието присъствие е осигурен – завесата на светая светих в храма се разкъсва на две части и осигурява свободен достъп. Преди изкуплението не е било възможно да влиза който и да е човек в светая светих, освен първосвещеника един път в годината и то, за да принесе кръв от агне върху умилостивилището – капака на ковчега на завета. Сега няма да се спирам на всички подробности свързани с това!

Ясно става най-важното, че изкуплението вече е факт де юре и Бог Отец примирява Себе си с нас, като ни дава достъп до Себе Си заради Господ Исус. Този достъп вярващите реално вкусват, де факто, след възнасянето на Исус и идването на Святия Дух, чрез който те стават едно с Отца и Исус, и могат да се ползват от привилегията на достъп до трона на благодатта – да имат общение с Бога! Този, както и предходните два стиха недвусмислено показват, че няма какво още юридически да се допълва към изкуплението! / Лука 23:46. И Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И като каза това, издъхна. / Това слово ясно и точно ни обяснява, че Исус предава духа си на Бог Отец, а не на сатана!!! / 1Петрово послание 3:18Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух; 19. в когото /дух/ Той също отиде да проповядва на духовете в тъмницата, 20. които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной…” / Ето този стих ни дава един точен аргумент, че Господ Исус е умрял физически на кръста, но е оживотворен по Дух, защото Той бе приет в ръцете на Отца, тоест Отец и Исус станаха пак едно, оставянето, което е било временно, докато Исус виси на кръста се преустановява. Исус отива наистина в Хадес, но не е завлечен там от сатана, за да бъде мъчен от него и демоните, а да проповядва на духовете в тъмницата! Духовно Исус не е мъртъв, а жив, физически е мъртъв и се намира в райската част на Хадес, от където той може да говори с непокорните духове в частта на мъките. Писанието ни разкрива възможността за водене на разговор между двата отдела  в Лука 16:22-31! / 1 Петрово послание 4: 6Затова именно беше проповядвано-благовествано благовестието и на мъртвите, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух.” / Още веднъж Бог ни повтаря в писаното слово, че Исус е проповядвал благовестието на мъртвите, а не е бил мъчен от сатана и неговите демони. В гръцкия текст наистина е писано благовества, проповядва. Думата е “евигелисти” и нейната основна форма е под номер 2097 в речника на Стронг :, проповядвам благовестието, благовествам, прогласявам добра вест-свършен факт! /

Захария 3:9. Защото, ето камъка, който положих пред Исус, на един камък — седем очи. Ето, Аз ще издълбая издълбаното на него, заявява ГОСПОД на Войнствата, и ще отнема беззаконието на тази земя в един ден. / Чрез този стих писаното слово доказва, че беззаконието е отнето за един ден, ясно къде – на кръста! В противен случай, пророк Захария би предал за три дни /  

Заключение. В заключение самото писано Божие слово осъжда учението на гореспоменатите учители като лъжа и ерес, която е враг на Христовата жертва на кръста. Това учение не може да се приеме като предадено от Святия Дух или Господ Исус и като такова не е здравото учение. То няма място в семейството-църква на Господ Исус по целия свят! В резултат на това, самите личности, които вярват и преподават това лъже-учение се квалифицират според Божието слово като лъже-учители и тайни, замаскирани противници на Христос!

Скъпи Божии деца, както виждате всяко лъжеучение е плод на непокорство към Бог и Неговото слово. Всяко лъжеучение намира почва в сърца, които не познават писаното слово и самия Господ Бог! Бог ни е заповядал да изпитваме всичко чрез словото, да изпитваме духовете и ни е дал пример чрез Беряните. 1 Йоан 4:1, 1 До Солунците 5:21-22, Деяния 17:11!

В това лъжеучение на учителите от „Слово на вяра” се наблюдават и прозират действията на сатана, който не може да се примири, че именно на кръста бе победен от смирения Христос! Пролятата кръв, чрез която дявола бе победен е трън в неговото сърце и той е предприел всички възможни средства, за да отклони милиони хора от тесния път, като им предложи едно ново откровение, което индиректно атакува и се старае да омаловажи и измести изкуплението чрез кръвта на Исус, и изобщо изкуплението на кръста към изкупление в ада, където той, сатана е главен герой! Духа на антихрист продължава да действа днес, като предлага друго благовестие и друг Исус. За тези, които не разбират, ще обясня: думата антихрист от гръцки се превежда като вместо /Исус/, на мястото на /Исус/ като фалшиво копие, подобен, претендиращ за Исус, но в същината си плод на сатана, затова и в същината си скрит противник на истинския господ Исус. Невидимия дух на този друг Исус, произвеждащ друго благо-вестие и друго християнство, подготвя пътя на реалното явяване на този фалшив „Исус”.

Днес той ни предлага чрез своите слуги, хора продали се на този хитър заместител, сила, знамения и чудеса, съпровождащи фалшиви учения, които изглеждат като християнски, но в същината си не са здравото благовестие! Всички вие, които сте попаднали в мрежите на движение „Слово на Вяра”, бягайте и излизайте от техните „църкви” в България, докато е време, за да не ви предаде Бог на собствения ви избор да обичате заблуда и останете в нея. Ако вие изтрезнеете след като сте получили знание чрез този труд и спрете да имате какъвто и да е достъп до учения, проповеди, книги и църкви на гореспоменатите учители, то вие все още след покаяние имате шанс за спасение! Защо? Защото това изкупление, което тези лъжеучители поучават не може да изкупи! Самите те след като го вярват не са изкупени, нито спасени! Ако човек вярва, че Господ Исус ни е изкупил в ада, то такъв отхвърля истинското изкупление и приема едно ново изкупление, без изкупителна сила. Тази лъжа, примесена с истини от словото и  истини за Исус, е хитро подвеждане от сатана за отклоняване с малко в страни, но това малко е достатъчно човека да не бъде спасен и да се покланя на друг Исус! ….. „Защото не приеха любовта на истината, за да се спасят и затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,  та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата”  2 До Солунци 2: 10-12

Тази ерес е само началото, след нея следват много други лъже откровения и лъжеучения от същите лъжеучители, проповядвани като  истина и поглъщани като топъл хляб от наивните последователи на това движение и техните добре обучени пастори  в България.

И така, ако основата е различна от истинската основа, то цялата постройка ще падне!

Обръщам се по вдъхновение от Бог Отец и Господ Исус Христос към всички, които сте готови да слушате и да започнете да изследвате словото сериозно и да търсите на първо място самия жив Бог, за да оживеете: Ако останете в заблуда, вие няма да наследите вечното си наследство и ще сте го заменили със задоволяване на плътските ви страсти на тази земя – за една паница просперитет ще загубите по-скъпоценното – първородството си! Всеки, който остане в “църкви”, които поучават гореспоменатите учители, ще бъде осъден от Бога като съучастник в злите им дела и няма да наследи вечното общение с Бога Отец и Господ Исус Христос! Събудете се, това е призив от Господ Исус – истинския Господ Исус,  Който ви изкупи на кръста, а не в ада! Не постъпвайте като народа на Израел, който не се вслушваше в призива на Божиите пророци. Бог винаги е изпращал посланици, които са обикновени на външен вид, без световна слава, за да изпита сърцата!

Бог мрази делата и ученията на лъжеучителите. Той не е доволен,  че това се търпи или още по-лошо, че се следва и подкрепя финансово! Виж Откровение на Йоан 2 и 3 глава!

Обичайте Господ Исус, така както Той е заповядал, чрез любов към истината /словото/! Вършете истината –  Божията воля, само така ставате Негови братя и сестри. Той самия е истината, неговите думи са самия Той-Бог Слово! Търсете общение с Бога и не се задоволявайте със заместители!

Archives

Относно автора

Оставете коментар