Преосъществяването – поредната ерес в Христовото тяло

Скъпо изкупени братя и сестри, предупреждавам ви за пагубното духовно влияние причинено от небиблейското, неидващо от Господ Исус лъжеучение за преосъществяването, което от 4-5 години се разпространява в България!

Това учение се разпространява между вас под формата на учението на д-р /медицина/ Джон Милър от САЩ, но то е доста старо, възникнало е около 800 г след Христа и първите му ревностни и до днес учители са католическата и православната религии.  Джон Милър много майсторски обвива лъжата в 90% процента истина като тази за изкуплението на кръста, замяната и редовното вземане на господна вечеря, неща с които съм съгласен!

Опасното е, че главната цел на учението му е:

да ви накара да си представяте, че ядете различни части от физическото тяло на Господ Исус чрез безквасния хляб, за да получите здраве и духовно обновяване, както и да пиете физическата кръв на Христос! Той твърди, че не ви учи на учението за преосъществяването, но всъщност това прави!

Според него, след благославянето, хляба става истинска плът на Христос и вие я дъвчете според нуждата, избирайки си коя част от физическата плът на Исус да дъвчете, както и виното се превръща в истинска кръв на Христос, която пиете и само тази физическа кръв е единственото нещо, което създава вечен живот.

Цитат:”като ядем от това Исусово тяло, което държим…” и “А кръвта, която държим в ръцете си сега е единственото нещо, което създава живот...”

НЕЩО??? Звучи като че ли е правилно, но не е правилно! Ако това е вярно, то означава многократно реинкарниране на вече възкресенското небесно тяло на Месия в старото тленно тяло!!! Това е окултно и мистично учение. Таково връщане назад е невъзможно и сатана съблазнява наивните и неукрепналите към богохулство и неверие в един път завинаги дадената жертва, един път даденото тяло и кръв и веднъж завинаги възкръсналия Исус, който сега се свързва с нас чрез Духа Си, а не чрез физическо нещо.

Исус е в новото небесно тяло, което ще получим по-късно, ако останем в Него!

Първата църква не поучава това учение за буквалното превръщане на хляба в плът и виното в кръв!!!

Втория проблем е визуализирането. Милър учи да си представяме как ядем физически органи на Христос, в следствие на което се оздравява физически, както и учи обновяване на сърцето ни чрез ядене на физическа плът – например органа сърце на Исус, а не чрез свързване в духа със Святия Дух на Христос и следващото от това даване на плода на Духа!

Самото създаване на образи е бунт против Бога и словото Му! Ние живеем чрез вяра, а не чрез виждане, вкусване, пипане!!!

Третия проблем е ученето, че един вярващ може да взима господна трапеза вместо някой друг вярващ, като в аргумент за това дори извращава писаното слово! Покаянието и връзката с Бога е нещо лично!!!

Четвърти проблем е учението, че сатана го е страх от теб, когато в устата ти е буквалния дъх с кръвта на Исус. В учението има и други нелепи , неверни тълкувания на 1 Коринтяни 11 глава!

В страницата с аудио поучения, е качена проповед от 15-07-2012 г с обяснения за същността на тайнството “Господна вечеря”

Ако някой от вас има въпроси може да ми пише на  andreev_07@abv.bg , ще отговоря лично.

Бягайте от плътско тълкуване на словото! Търсете Господ Исус в лично общение и слушайте Неговия глас. Той е живото Слово, писаното Му слово се разбира само чрез Духа на Сина – Римляни 8:5. Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни – към духовното. /духовно общение-разговор, лична среща с Бога/ 6. Понеже стремежът на плътта е смърт ; а стремежът на Духа – живот и мир. 7. Защото стремежът на плътта е вражда против Бога понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. 8. И тези, които са в плътта, не могат да угодят на Бога. 9. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако наистина живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов . 10. Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. 11. И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас . 12. И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски. 13. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете 14. Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове

Сега е последно време, внимавайте, изпитвайте духовете и се дръжте чрез Духа за Христос.

 

Относно автора

Оставете коментар