Най-големият, незабележим грях – 1 част

Една сутрин, докато си разговаряхме с Господ Исус, Той ми каза, че повечето хора, които казват, че Му вярват, не стигат до плод от Него в живота си, защото не Го търсят като приятел и Господ с когото да бъдат в нормални взаимоотношения, тоест да си разговарят с отношение на любов и покорство. Стоене в лозата. /Разбира се със страхопочитание – защото Господ Исус е ЦАР/.

Той ми обясни, че когато говоря с Него, говоря и с Отца Му. Както, че и волята на Отца Му и Неговата воля (която е една воля) –  е да станем едно с Исус и Отец, както те са едно.

Исус ми каза: „Павка, най-невидимия и разделящ човека от Мен грях е независимостта от Мене, всички хора на земята се намират под влиянието на този грях и неговата сила ги връзва и прави роби на дявола. Тези, които се наричат сами християни също са вързани в този грях. Те мислят себе си за Мои, но не са Мои, защото са свои си или собственост на човеци, контролирани от дявола. Тези, които не искат да вярват на Мен, какво казвам и каква е Моята воля за тях, и не искат да я живеят се наричат невярващи, църквите са пълни с невярващи!

Защо света и множество от църквите са пълни с невярващи, непокорни хора? – Защото нищо друго не прави човека доверен и послушен на Мен освен това – да смири себе си и като ме признае за свой овчар да стане зависим от Мене и така да ме следва всеки ден. Много малко новородени божии деца Ме разбират и следват. Повечето умират духовно кратко време след като са били новородени, защото започват да следват наука, знание и хора и най-вече не се отказват от себе си.  Продължават да следват себе си, всеки ден живеят както си искат, без да Ме питат за каквото и да било, научени са да Ме търсят за своя независим от Мен живот, за да им го благословя.

Но Аз няма да благословя бунта и независимостта от Мене.

Когато човек се новороди истински, започва да има жажда да Ме опознава, да Ме търси.  Първоначално бебето не е обучено да разпознава Моя глас и личност, но то осъзнава, че има нужда от Мен, стреми се да Ме опознае. Писаното слово е първото достъпно средство за неукрепналото бебе да бъде доведено до Моята реалност. Ако това слово-думи се приемат и повярват безусловно, на всяко бебе давам благодат да порасне и пожелае да Ме познава лично.  Детето не се задоволява само с писаното слово, чрез самото писано слово то търси Мен и Отца ми. Именно в тази фаза на съзряване божието дете разбира, че Аз съм истината и решава (ако Ме обича повече от себе си), да се откаже от досегашния си начин на живот – независимост, отделеност от Мен!

Когато новоповярвалия чете Моите думи и Ми вярва, че това е пътя на живота и реши да Ми се покори, се случва узряване, порастване в доверие към Мен, именно чрез избор и прилагане на избраното.

Който се откаже да живее своя независим от Мен живот и избере да живее зависим от Мен живот всеки ден, той Ми е повярвал, че Аз мога да бъда неговия овчар от там нататък.

Новородения, който е пораснал да вземе това решение става Моя овца и започва да чува Моя глас и да се радва да разговаря с Мен, вършейки това, което Аз му казвам, отивайки там, където Аз го водя!

Зависимия от Мен човек не върши нищо по свое желание и разбиране. Зависимия не води Мен да подреждам неговия строеж в неговия живот, а следва Моя план за новия му от Мен живот – този човек се нарича вярващ, станал едно с Мен и Отца Ми , той не върши нищо от себе си.

Спасен е този, който е повярвал, че зависимостта от Мен е истинската свобода!

Който казва, че вярва в Мен, но живее своя живот по свой начин и въпреки Моята милост и прошка продължава, след като е чул Моята воля, да живее независимо-отделено от Мен, не е Мой! Дори и да се е покаял от греховете си, дори да е казал молитва, чрез която предава живота си на Мен, дори да ходи на църква, каквото и „духовно” да прави, ако не е предал на практика живота си на Мен, умира духовно и състоянието му става по лошо от това на неповярвал човек!

Който се е доближил до Моята реалност, но въпреки това не желае да живее в зависимост от Мен, попада в същото състояние , в което е сатана. Само тези които се съгласяват с Моята и на Отца Ми воля и я вършат са Мой ученик, Мой брат или сестра! Знанието за Мен, красивите думи за Мен, не означават нищо без приложение. Обичащият Ме , който ме следва, ще Ми се покори, ще стане зависим от Мен, ще иска да Ме познава, да разговаря с Мен, защото е писано в Йоан 10:27 „ Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват ”. Да, тези мои овце нямат проблем да ме следват в ежедневието си, в работата, която ще имат по моя заповед, а не по свои страсти, във взаимоотношенията с другите хора, в работата по събирането на рибите, които все още са в морето на света. Всичко мое следва Моите думи и им се подчинява, излиза в новия ден по Моите наставления, който не иска това не е Мой и няма желание да Ме уважава, защото уважава своята воля, гради своето царство, а негов управител си остава сатана!

Който се носи по течението на живота на този свят и разчита само на своя ум, се носи по волята на сатана.

Който се води постоянно по Моя съвет за ежедневието в което влиза и не върши нищо от себе си, той ме обича, той е моя овца!

Затова, който е разбрал тайната, че истинската свобода се нарича зависимост от Мен- Първия, ще бъде пръв в Моето царство.

Който върви пред Мене и е пръв – цар на себе си, днес в света, ще бъде последен и изобщо няма да влезе в Моето присъствие!

Божието дете не върши нищо от себе си, то се интересува от Моята посока за деня, затова който досега е бил независим от Мен, да не се учудва, че ако приема от днес да бъде зависим от Мен, може да чуе от Мен да скъса с много свои си планове, кариера и страсти!

Независимостта от Мен е продукт на гордост, че човек може без Мен да се справя с нещата в своя живот както си иска, с помощта на други като него.

Независимост от Мен означава да не започвате всеки нов ден с общение с Мен и желанието да чуете Моята заповед каква е волята ми за вас днес.

Всичко това е възможно, ако ми се доверите напълно и се съедините с мен и Отца Ми. Да слушате други думи като тези, „че съм ви дал разум да се оправяте сами” е пълно противоречие с Моята личност, Аз не благоволя в личности отделени от Мен, не съм ви създал да живеете отделно от Мен сами за себе си! Създал съм ви да бъдете едно с Мен и в единство по между ви!

Живота по своя преценка и независимост – отделеност от Мен е следствие на грехопадението на Адам, това е бунт против Мен!

Всеки който живее сам за себе си и Ме търси за да му помагам в неговите си работи, няма да Ме намери. Аз не помагам на никой да изгражда в своята независимост от Мен свой суеверен „религиозен” Вавилон. Напротив – Аз ще му бъда противник, докато смири себе си, за да оживее от мъртвите, дори от мъртвите „християни”! Това казва Амин.”

Следва продължение….    Най-големият, незабележим грях – 2 част

Archives

Относно автора

Оставете коментар