Просперитет – учението на враговете на Христовия кръст

Филипяни3:18-21. Защото, както вече много пъти ви казвах, а сега дори плача, казвайки го отново, много хора живеят като врагове на Христовия кръст./но се имат за Христови/ Животът им ги води към гибел, техен бог е коремът им, гордеят се с това, от което трябва да се срамуват, и мислят само за земни неща. /просперитет на земята, богатство/ А нашата родина е в небесата и оттам очакваме Спасителя, Господ Исус Христос, който с властта, чрез която може да покори всичко на себе си, ще преобрази унизените ни тела, за да станат като неговото славно тяло.

Който е закопал сърцето си в земята и поучава в църквите земен просперитет превръща учението на Агнеца Исус в учение за пари и материално богатство, и никак не му се копнее за завръщането на Господ Исус, а му се копнее за печалби. Той говори земно, плътски, тълкува библията плътски!

Вие, които обичате Господ Исус бягайте от такива лъжеучители! Те ще посеят и вас в земята, ако не ги напуснете, а земята ще премине заедно с тях и вас, ако не послушате какво говори Святият,  Първият и Последният!

Господ идва! Няма време за трупане на богатства в тези последни дни, обърнете сърцата си към Исус, за да ги обнови и подготви за царството Си, защото там няма да влезе нищо нечисто.

 Учението на враговете на Христовия кръст се нарича: вяра в просперитета, църква на просперитета, „благовестието” на просперитета!

Има ги много в България под различни имена. Посяха ги от САЩ, от така нареченото движение на „слово на вяра”, за да изядат Божието стадо и да го разпръснат. Не слушайте думите на техните учители и лъжепророци, които пророкуват за благоденствие, умножаване на финанси, земни успехи, блясък, слава и се награждават един друг с почести и грамоти.

Фокусирайте се в Господ Исус и чуйте Неговите думи казани чрез скромния апостол Павел в 1Тимотей 6:5-11: Те ….са хора с развратен ум, които са лишени от истината и мислят, че посвещението към Бога е начин да забогатеят. Посвещението към Бога наистина носи голямо /духовно/ богатство на човека, когато той е доволен от това, което има. Защото нищо не сме донесли на света и трябва да осъзнаем, че и нищо не можем да отнесем от него. И трябва да се радваме, когато имаме храна и дрехи. А онези, които искат да са богати, се изкушават и се хващат в капана на многото глупави и вредни желания, които потапят хората в гибел и разруха. Защото любовта към парите е коренът на всички злини и в стремежа си към богатство някои хора се отклониха от вярата и сами си навлякоха много страдания. Но ти, като Божий човек, стой далеч от тези неща!

Като Божие дете, което чува гласа на Главата на невястата, те умолявам за да живееш, ЧУЙ гласа на Христос, излез от там! Няма да ти е лесно, ако си вкусил лъжите им, но изтрезней от това вино и се отдели от нечистото! Не продавай на тези търговци душата си, Господ Исус те иска за себе си!

Запомни! Лесно и удобно е да стоиш в „църква”, където се проповядва просперитет, защото това е люлка за стария ти живот и страсти, които се обличат с нови религиозни думи, християнски термини и изведени от истинското им значение библейски стихове!

На това място ти няма да бъдеш обновен, освободен от стария си живот и станеш чужденец на тази земя, който следва Господ Исус в пълна зависимост. Ще те научат да се страхуваш от човека лидер и него да следваш, без да имаш нужда от пряко общение с Христос. Изтрезней от виното на НЕЙНОТО блудство, вслушай се в думите на Божия Син: Марк 8:34-38Ако някой иска да Ме последва, трябва да каже «Не!» на собствените си желания, да вземе своя кръст и да Ме следва. Който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради Мен и заради Благата вест, ще го спаси. Каква полза има човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? И какво може да плати, за да си го върне? Ако някой се срамува от Мен и учението Ми в това неверно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Баща си със святите ангели.“

Едва ли висшите от пирамидата на просперитета ще послушат тези думи, но ти който си под техен контрол, ако си ужилен в сърцето днес, не отивай да търсиш обяснение при тях, защото те ще те приспят отново и така ще си умреш завинаги! Излез от блудницата! Копней за Господ Исус, очаквай Го като син и дъщеpя на светлината, Той има Свои здpави цъpкви!

Пастир Павел Андреев

23 ноември 2011 г.

Относно автора

Оставете коментар