Християнството не е хоби

Християнството не е хоби, с което можеш да се занимаваш от време на време!

Християнин означава да си притежание на Господ Исус, целия да бъдеш Негов, постоянноТова е взаимоотношение с живия Бог! Това означава: отказ от греха и независимия от Бога живот, чрез разбиране на волята Му, опознаване на личността Му, отлична връзка с Него, лична любов, лично откровение, личен копнеж към Исус,  възхищение към Исус, духовно узряване и лично чуване на Неговия глас!

   Християнска религия е сляпо следване на традиции, жажда за шоу, за свръхестествени сензации-чудеса, поклонение на човеци, които извършват тези знамения, поклонение на човеци, които обещават успех, просперитет, тичане по религиозни мероприятия, без Господ Исус да е казал върви… Тичане по всякакъв вид помазаници, чрез които да оздравееш, станеш помазан и станеш богат.

   Фокуса на религията е човека, да получи, да задоволи чувствата си, емоциите си, копнежа си за страхотен живот на земята!

Какво говори Господ? Ти не Го чуваш? Тогава чети какво Той казва в библията за съкровищата: Лука 12:15-34 и десетки други места в словото, където Той ти изявява волята Си.

Ако ти искаш да бъдеш спасен, откажи се от религия-идолопоклонство на велики човеци от Америка, Европа или България и се фокусирай само в Господ Исус Христос! Следвай пастири=овчари=слуги, а не пастори=титла=шеф!

Пастирите на Христос ще те водят към Господ Исус и няма да те забавляват, защото не търсят нищо за себе си, а живеят за Христос! Пастирите на Христос няма постоянно да ти говорят за пари и за твоето материално благополучие-земно съкровище, а ще ти разкриват истинската мъдрост на Божието слово и няма да направят себе си или служението си фокус на твоето сърце, а самия Господ!

Сега е последно време, дявола ще излъже по-голямата част от християните, че той е Исус и те ще му се поклонят! За да не бъдеш един от тях, които с искрено учудване задават въпрос на Господ Исус: “Господи! Не в Твоето ли Име …?” Матей 7:19-24

Послушай пророците на Христос, защото те ще ти говорят обратното на това, което си свикнал да слушаш като християнска песен! Пророка на Бога днес е презрян от религиозната маса по същия начин както и в миналото. Нищо не се е променило! Няма време да си играем на християнство, като само си разменяме думи от Божието слово, но не ги вършим!

Ако не сме зависими от Царя Исус и не копнеем да стъпваме в Неговите стъпки, нямаме любов към Бога и сме пътници за ада ! Господ Исус никога няма да стъпи в нашите стъпки и да последва нашите религиозни мероприятия. Той е ЦАР и очаква съгласни с Него=покорни на Него хора, които изоставят копнежа си за богатство, слава, угаждане на плътските нужди, почетно място и удобство в този свят!

Господ Исус ще познава само тези, с които е имал лично преливане на живот от Неговото сърце към копнеещото за НЕГО сърце ! Само тези, които настоятелно са търсили Него, плакали са в нозете Му, правили са само това, което Той им е казал да правят, отивали са само там, където Той им е казал, работили са само това което Той е искал, вярвали са на писаните Му думи и са търсили сила да ги живеят лично от Него.  Тези Негови овце не са търсили своята полза, не са разчитали на ума си, обичали са ГО с цялата си същност, повече от всяка полза в този суетен свят!

Нека християнството не бъде само поредното ни хоби, заедно до това да се забавляваме пред ТВ-програмите на дявола, да гледаме и искаме всичко това, което дявола ни предлага!

   Фокусирай сърцето си в самия Господ Исус и живота ти ще промени фокуса си! Този фокус няма вече да е същия като на всички останали в този свят! Разликата между тези, които не вярват в Бога и тези, които имат за свое хоби християнство и се наричат вярващи е почти никаква! Техните копнежи са еднакви – висок материален стандарт и значимост в очите на другите на тази земя, както и уреждането на земните работи!

Присъединявам се към думите на Моя Господ чрез Йоан /1Йоан2:15-18/: Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любовкъм Отца. Защото всичко светско: онова, което пожелава грешната ни човешка природа, онова, което пожелават очите ни, и прекомерното възгордяване от притежанията ни не е от Отца, а е от света. А светът отминава, заедно с всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, живее вечно. Деца, краят е близо. Нали чухте, че ще дойде антихристът? Сега се появиха много антихристи и по това познаваме, че краят е близо.

Тук апостола говори за антихрист като хитрец, който ще убеди почти всички, че е завърналия се Господ Исус! А тези много антихристи са човеци, които се представят за слуги на Господ Исус! Те вършат и ще вършат чудеса и знамения! Ти можеш да ги разпознаеш, само ако лично общуваш с Господ Исус! Иначе ще отидеш след тях в ада!

Е… думите които казвам не са удобни, защото казвам това, което съм разбрал от Него, Алфата и Омегата. Той те обича, затова трябва да има как да стигне до ослепелите очи и глухите уши, за да Го потърсиш и получиш от Него дрехи, мехлем и истинско злато-истината! 

Покай се, откажи се от хладкоста на християнското хоби, върни се при Господ Исус, Той те чака!  Посвети се на Христос, викай към Него със сълзи на очи, защото ТОЙ е единствения ти шанс, запознай се лично с Него, не е достатъчно да знаеш за Него!  Потърси Го за връзка на любов и Той ще ти се разкрие! Тогава …

Тогава ще изповядваш с радост : Искам да позная Христос и силата на възкресението Му, искам да споделя страданията му и да бъда като него в смъртта Му,  надявайки се така да постигна възкресението от мъртвите. Всичко друго сега смятам за безполезно в сравнение с величието да познавам Христос Исус, Моя Господ. Заради Него се отрекох от всичко и всичко смятам за ненужен боклук, за да спечеля Христос. Любовта нека става съвършена в мен, за да мога без страх да посрещна деня на съда, защото в този свят съм като Христос. Ученика не е по-горен от Господаря си!

    Запомни това и не следвай хора, които станаха по-горни от Исус, познай ги по плодовете! Ако те не могат да са доволни от по-обикновени неща, не могат да нощуват в обикновени хотели, не могат да се придвижват с обикновени авиолинии и транспортни средства, не могат да живеят в обикновени къщи, не могат да ти говорят безплатно, не могат да ти подаpят книгите си! За тях Божието достатъчно не е достатъчно. Това са фалшиви помазаници! По-горни от Христос!!!

    Копней по Божия Син, оживей от мъртвата религия, не приемай белега на фалшивия Исус! Истинския Господ Исус е ПЪТ, който е тесен. Другия път в този свят е широк и в него е “християнския” град. Но ти бъди разумен и потърси тесния път, по който ще си част от небесния град-невястата-новия Ерусалим! Града на живия Господ Бог!

Копней само за Царя на царете – това е белега за твоето истинско кръщение в Святия Му Дух! Тогава и Бог Отец има благоволение в тебе!

Пастир Павел Андреев

25 ноември 2011 г.

 

Относно автора

Оставете коментар