Най-големият, незабележим грях -2 част

 

14 ноември 2011 г. в 15:17

Мнозина ще се опитват да оборват учението но Христос, като казват, че ние не можем да чуваме Божия глас и не можем да живеем живот на зависимост от Бога. Но Бог е личен Бог и иска да има взаимоотношение с децата си. Всички, които нямат време и имат собствен начин на интерпретиране на Бога, ще ти кажат, че Бог ти е дал разум да решаваш сам, защото нямаш време да чакаш отговор от Него. Това е лъжа, най-голямата лъжа, чийто плод те прави свободен от Бога и Неговия съвет! Ако ти си търсил достатъчно упорито Бог за  взаимоотношение с Него, то Бог ще ти се разкрие и ще ти отговаря, няма да е нужно да чакаш с месеци за отговор, защото Той ще те научи как да го разбираш, най-доброто за теб е да се стремиш да опознаваш Господ Исус и Бог Отец, иначе твоята грешна душа ще те води чрез омърсения от греха разум, като постъпваш според чувства, емоции и страсти.  Но всичко това е бунт, защото Бог желае да се убеди в твоята лоялност към Него, без да се влияеш от факгори като “няма време”, “трябват ми пари”, ръководен от течението на този свят, неговата светска мъдрост, които са под влиянието на дявола.

Твоето време днес преди всичко си заслужава да бъде посветено на Бога, а Бог ще ти даде нов разум, за да постъпваш по Неговите съвети. Тогава работата, която работиш няма да ти отнема сърцето и времето с Бога, парите, които печелиш няма да си харчиш само за собствените удоволствия, изобщо вместо да си плътски ще станеш Божие дете, за което Бог наистина има грижата!

Аз разбрах от Господ Исус, че да вършиш свои неща в името на Исус е едно голямо нахалство и бунт против Бога, защото са извършени не по начина на Бога, а по наш начин!

Това поставя нас на мястото на Бога! А това е главния грях, най-големия грях, който сме наследили от дявола, да решаваме сами какво е добро или зло за нас и другите!

Скъпи хора, да правим каквото си искаме не е свобода , а изкривен разум, робство на сатана. Господ ми показа, че на земята вършеше само това, което чуваше от Отца си и всеки ден старателно се оттегляше в разговор с Него. Исус правеше всичко това, което Отец Му казваше и нищо друго, а това означава дела в името на Отца Му! Днес ние се наричаме християни, но не търсим всеки ден волята на поставения от Отец глава на църквата Господ Исус, вършейки по нашия си начин милиарди „добри” дела в името на Исус. Но това са дела в наше име, и не се учудвам, че носят слава за тези които ги вършат!

На истинските ученици на Христос няма да им ръкопляскат, защото ще живеят по волята на Бога и ще кажат думите на Христос, които ще пронижат бунтовника в центъра на неговия бунт, а малцина от тези бунтовници ще се съгласят с говорещия по заповед на Христос, защото няма нищо ново под слънцето!

Матей 11:27.” Всичко ми е предадено от моя Баща и никой освен Отец не познава Сина; както и никой не познава отца, освен Сина и тези, на които Синът избере да го открие.”

Днес на избралия смирение всичко ще се предаде-даде от Господ Исус, на когото всичко е предадено от Бога Отца! Исус казва:

Матей 11:2830 „Елате при Мен всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и Аз ще ви успокоя. Поемете Моето иго /Моите задачи за вас, ежедневно водителство и заповеди/ върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и със смирено сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото, което ви давам, лесно се носи и товарът, който слагам върху вас, е лек.“ Само когато Исус те прати за каквото и да било товарът е лек!

Вие като родители давате на децата си пари и им казвате: купи си играчка или сандвич и те използват това, което сте им дали да си купят точно това, ако са послушни деца! Всички се радват когато имат послушни деца, нали? Но какво би станало, ако това бе възможно, децата ви да вземат пари на заем и си купят това, което те си искат – нещо, което дори би застрашило живота им, само защото те много го искат, но като деца не разбират последствията от непослушанието към родителите. Не вярвам някой от вас да ги похвали за тази постъпка, особено ако след това трябва да връщате техния заем – например 20000 лева !? Единствения, който се радва на подобен род своеволия е сатана! Ето това се нарича независимост, бунт!

Внимавайте да не би да се окажете християни, които радвате дявола и постоянно обиждате и наранявате чрез живота си вашия създател – Бога! Апостол Павел би казал, че вашето християнство ще се счете за нехристиянство, а самия Господ Исус ви казва: „ все още сте деца на дявола, защото вършите неговата воля! ” Йоан 8: 41-45

Ето защо мнозина са уморени, отчаяни християни –  защото не търсят Исус като Господ, за да приемат ежедневната Му воля за живота на вяра в Него!

Уморени са, защото Бог се противи на независимия от Него! И така много християни живеят по волята на дявола и гонят Бога в името на Исус от живота си, когато сам Бог застава от любов към тях на техния бунтовен път на безумие, за да ги спре. Мнозина днес нямат покой, защото са под гнета на дявола и човеци на дявола, под гнета на обстоятелства, а не търсят единствения мир и покой при Господ Исус лично, в пълно предаване на НЕГО! Едва тогава ще разбереш какво иска Господ за теб. Отнася се за всяка област от живота, работата ти, брака ти, църквата, в която Исус иска да си! Върви при Господ Исус, за да го разбереш, за да оживееш! Бог не заповяда на Лот да поправи Содом, а да го напусне, затова ако ти днес си извършил, организирал неща по своя воля, бизнес, работа, жилище на кредит, „служение” на Бога, то върви смирен при Исус, покай се за своята независимост от Него и го попитай какво Той иска да направиш с твоя си Содом, ако ти каже „Излез, откажи се от това!” и да последваш неговото желание за твоя нов живот чрез Него, направи го, откажи се от онова което си направил по своя преценка, разум колкото и да ти струва и следвай покорно Господ Исус!

Притчи 3:5 „Уповавай се /разчитай/ на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум”. Тогава ще разбереш истинската свобода, радост и мир, които бъди честен, че днес нямаш.

Ние нямаме здрав разум поради греховността, в която сме родени, имаме нужда да бъдем научени на нов разум и да бъдем водени!!! Бог казва в псалом 32:8. „Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми”. Прочети целия псалом. Спри да бъдеш инат!  Умолявам те от божия страна, опознай Бога реално! По-добре да бъде спасена душата ти, отколкото да отидеш в ада. Ада е за тези, които нямат нужда да са зависими от Бога и Бог им дава желанието на душата им, да бъдат отделени от Него, както са били на земята. Вечността на ада и огненото езеро се предвкусват още днес от вързаните в независимост от Бога в тяхното безмирно ежедневие на горчивина и депресия! Вечността с Бога започва за смирените още  в мига на тяхното влизане в живот на зависимост от Бога, чрез пълно доверие в Господ Исус Христос! Послушай Господ Исус, опознай Го и Го последвай! Откажи се от твоята кола на кредит, от твоето жилище на кредит, от твоя живот на кредит, от сребролюбието, от себе си, върни се от там, където си отишъл без Исус, защото чрез това дявола те е вързал за доста години напред, за да не можеш да бъдеш зависим от Христос, а от него самия, твоя убиец и враг на Христос. Който все още има уши  – нека чуе какво говори Главата на църквата, Първия и Последния. Прогледни!

Да се откажеш, означава да оставиш, да излезеш от това в което си вързан, изцяло, напълно, ето това е покаяние! Не се съмнявай в Бога, че като оставиш това, което е на заем-кредит, няма да имаш подслон, Бог се грижи за СВОИТЕ деца! Влез в истинската свобода на зависимост от Бога, побързай, да не би утре вече да е късно! Бъди вярващ, а не невярващ! Излез от твоята крепост на сигурност и влез там, където е необходимода се довериш, че е сигурно, ПРИ Господ Исус! Да се покориш на Исус, означава да се храниш с това, което ти дава, тоест това което ти заповядва. Неговите лични думи за теб не са пожелания. Йоан 6:57 Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мен, ще живее чрез Мен.”

Аз вярвам ,че ти искаш да живееш…..

 

Относно автора

Оставете коментар