Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 3 Част

Езическият свят

За да разберем как се е появило боготворенето на Мария, ние трябва да погледнем в първите векове на Църквата.

Исус дойде в свят, който беше доминирн от гръцката и римската култури. Езическите религии са разцъвтявали и хората са служели на различни богове и богини, известни под различни имена в различните региони. Тези богове са били поставени в невероятни храмове и са били почитани със съответни церемонии, които понякога са включвали тайни оргии и храмова проституция. Празниците на тези божества са били официални празници в обществения календар и са доминирали там. В градове с главни храмове – като Ефес, където се е намирал храма на Диана (Деяния на апостолите 19:21-40) – занаятчии са забогатявали чрез направата на изображения на божествата. Поклонението на езически богове е било популярно в Римската Империя и е продължило до около пети век след Христос. Езическият свят е толерирал поклонението на различни богове и богини, но Християните са били на страна от това, защото те не са участвали в езически празници. Ранните християни са се водили само от Библията, която казва: “Да не вървиш в пътя на езичниците” (Еремия 10:2) и “ не върви в пътя на този свят” ( Римляните 12:2), и “излез от тях и бъди отделно” (2 Послание към Коринтяните 6:17). Християните са били подтискани да се подчинят и гонени, когато не са участвали в езическите празници.

И ето, между 300 и 400 г. са станали драматични изменения. Римската Империя, не само че приела по това време Християнството, но чрез официалното приемане го направила доминираща религиозна сила в Римската Империя. Това е било точно в ерата, когато почитанието/поклонението на Мария/ се е явило за пръв път. Не е случайно, защото когато Сатана омърсява Християнството чрез ереси, езичество и култ света вече няма проблем с него! (През 321 година Император Константин с меч принуждава всички да станат “християни”!)

„Покръстването“ на Константин.

Така нареченото “покръстване” на Константин е от огромна важност в периода на трансформацията на “Популярното Християнство.” Младият император-поклонник на слънцето, е бил привлечен към нарастващата Християнска църква. Макар че, Константин спрял преследването и дал свобода на практикуващите Християни, той продължавал да усъвършенства и следва езическите практики. Той намерил за удобно да показва своето уважение едновременно и към Христос и към Аполон. (A Chronicle of the last Pagans, Chuvin, стр. 26) Свободното приемане на Християнството от Константин и разпространяването от него на новата вяра, донесло феноменално нарастване на църквата.- което променило нейният характер. Императорската закрила колосално увеличила богатството и статута на църквите. Привилегиите и компромисите с Библията са дали възможност на практикуващите езичество свещеници да влязат в “християнското” свещеничество. ( Виж „The Conversion of Europe, Fletcher “ стр. 38). И все пак много от “новопокръстените” само са се водили християни, но са практикували езическите идеи. Някои ранни църковни лидери, виждайки популярността на езическите традиции, следват “стратегия на адаптация” в техните опити да покръстят езичниците “в някаква степен на християнска вяра”. (Fletcher стр. 99, 354.) Вместо да карат хората да се покаят и да се откажат от техните езически традиции, църковните водачи са подтиквали “ замяната на тези езически празници с Християнски.” ( Ibid., стр. 54 ) Църквата престава да представлява събранието на верни на Христос ученици и се изопачава от събрание от живи хора – жив духовен храм в материална сграда с името „църква“. Това напълно противоречи на Божията промисъл за църква и храм, защото Бог сам казва в Библията, че Неговия храм не е сграда, а смирилия се пред Него, покаял се вярващ човек и съвкпноста от вярващи хора, които образуват Неговия духовен храм и невяста!!!

И така думата църква изгубва своето истинско съдържание и се превръща в сграда по подобие на всички останали езически сгради с култово предназначение! Тези „църкви“ са били изграждани върху или близо до езически храмове и на езическите фестивали са давани “Християнски” имена и съдържание. Когато езически “навици във връзка с популярно свято място били твърде големи, за да бъдат разрушени, е било възможно за новата „църква“ да освети старото място и да внесе някои християнски характеристики.” (The Early Church, Chadwick, стр. 168) Първокласен пример е Ефес, със своя велик храм на Диана – едно от чудесата на света. През 431 г., третият църковен консул се събрал в Ефес и обявил Мария за обект на молби и поклонение. Но защо на Мария и е била преписана тази „божественост“? И Защо Ефес, вече известен с почитта към женско „божество“ е бил избран за това? Нима мислите, че това е случайно?

Следва 4 част: Старовременните Богини

Относно автора

Оставете коментар