Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 4 Част

Старовременните Богини

Ефеската Диана е била „богиня“, на която цяла Азия и светът са се покланяли” (Деяния на апостолите 19:27) Диана е римското име на гръцката богиня Артемида-“богинята на луната и на плодородието, и сестра на бога-слънце-Аполон” ( Colliers Encyclopedia). Артемида е била също и “ защитница на плодородието и на раждането, както и богиня на мореплавателите, която докарвала добро време и плодотворни пътувания (Encyclopedia Britannica, 11 edition.) Тя често е изобразявана като девица и майка на боговете, както и “Мистресата на животните”. Нейни статуи показват фигура с много гърди, носеща кулообразна корона. Артемида е съчетавала много неща в себе си от великата майка богиня, която е била боготворена под различни имена в стария свят (виж The Oxford Companion to the Bible).

Научаваме още, че “Артемида е величие с много стар произход, която е преживяла времената и е привлякла огромна известност в Средна Азия и Гърция, дори и до християнските времена, когато свързаните с нея поверия, традиции и практики са били просто трансферирани върху Девицата Мария! И двете фигури се радват на огромна почит в Ефес” ( Encyclopedia of Gods, Jordan, стр. 26). Чрез построяването на „църква“-сграда, посветена на Мария в Ефес близо до великия храм на „божията“ майка Диана, Католическата църква просто взела на заем и възприела старите традиции, което позволило на „новопокръстените“ да практикуват езичеството си с ново християнско съдържание!

А от къде идва титлата на Мария “Небесната Царица”?

В центъра на Средна Азия, преди повече от 1000 години преди римляните, Хетейците също са боготворяли великата „богиня“ майка! На страната на един хълм в Сардис има гигантско скално изображение на майката на всички богове, която старовременните поети Гомер, Овид и Софокъл описват като “Майка на Боговете“, най-старата Богиня! (The Hittite Empire Garstang, стр. 176-177). Много от статуите и изображенията тази богиня я изобразяват като богинята на небето или Небесната Царица – позната в онези времена под името Астарта или Ашера (ibid., стр. 114, 204-205). Астарта е била богиня на Финикийците – богиня на войната, на вечерната звезда, на секса и плодородието. Храмовата проституция е била част от нейните ритуали. Тя често е изобразявана гола, носеща “корона от кравешки рога, поддържащи слънчевия диск” – подобно на Египетската богиня Изис / Изида ( „Encyclopedia of Gods“, стр. 33 ). Рим и римската армия разпространили поклонението към тази старовременна богиня на Хетейците в цяла Европа – от Германия до Велико- британия защото култа към нея “намерил одобрение между войниците” ( „Garstang“, стр. 302)

 

следва част 5 – Изобразяването на Мария с детето Исус

Относно автора

Оставете коментар