Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 6 Част

Предупреждението на Бога вече бе отхвърлено веднъж! Той няма да се промени, не отхвърляйте Неговата воля, не Го изпитвайте!

Когато Господ изведе Израел от робството в Египет, Той им заповяда: “ Да не си правите каквото и да е изображение- /картина/… да не им се кланяте и да не им служите… да не си правите идоли” (Изход 20:4-5; Левит 26:1). И въпреки това те съвсем скоро започнаха да се кланят на златното теле и бяха наказани за това (Изход 32). Израиляните също бяха предупредени да не възприемат езически практики на които Господ гледа като на мерзост. “ Да не служиш на Господа твоя Бог по този начин” (Второзаконие 12: 29-32; 17:9-13). Но така или иначе тези предупреждения непрекъснато бяха игнорирани и Израиляните се обърнаха да служат на Ваал и Ашера/Астарта -майката богиня на Ханаанците, тяхната “Небесна Царица”. Поради тези грехове-включително и практикуването на целуване!!!! На нейните идоли!!!! (Виж Осия 13:2) – Израелтяните възбудиха гнева на Господ и бяха предадени в плен на Асирия. / Днес ви предупреждавам за това, че възбуждате отново гнева Му/. Юдейският народ направи същите грешки. Те провокираха Господ Бог към гняв когато те “горяха тамян на небесната царица и разливаха алкохол в нейна чест, и правеха пити за нея, за да й служат (напр. Еремия 7:18. Синовете събират дърва и бащите кладат огъня, а жените месят тестото, за да правят пити на небесната царица и да правят възлияния на други богове, за да МЕ оскърбяват.

  1. Мен ли оскърбяват? – заявява ГОСПОД. – Не ли себе си, за посрамване на лицата си ? 20. Затова, така казва Господ БОГ: Ето, гневът Ми и яростта Ми ще се излеят на това място

Изображението на което те служеха беше Вавилонската богиня Иштар. Други богослужения са били оплакване на Тамуз (мъртвият съпруг на Иштар) и “ поклонение на слънцето на изток” (Езекиил 8:10-18)-практикувано дори и днес чрез правенето на горещи кръстосани сладкиши (козунаци!!!) и служба на изгряващото слънце на Великден.!!!

Израилевите идоли са били украсени със скъпоценни камъни, облечени в специални одежди точно както езическите богове от Вавилон. (Езекийл 16:16-25). В апокрифните книги на Барух (В римокатолическата версия на Библията) се предупреждава, че Израелтяните не бива да следват езическите празници от Вавилон, покланяйки се на идоли направени от злато, сребро или камък, “които имат златни корони на главите си”… и не могат да говорят” и са носени на раменете на хора (Барух 6:3-9)-и при все това точно по този начин Мария се почита днес!

Виж също Второзаконие 4 глава :16 до 25 както и Второзаконие 25: 7 до 9 стих, Послание на Еремия 1 глава, Исая 44: от 6 до 20 стих.

Библията ни казва, че това не е маловажно пред Господа, а е мерзост, която Господ мрази!

Юдейската нация прекара 70 години във Вавилон като роби за да бъде наказана поради идолопоклонство. Водачите на отклонилите се църкви, които са допуснали хората да продължават техните езически традиции под нови – “християнски” имена, просто са игнорирали чистата Библейска Божия заповед. Библията предупреждава, че народите следващи този пример – да възприемат и утвърждават езически практики – ще страдат по същия начин (Еремия 16:10-13) и вечно отхвърляне от Бога в огненото езеро, където е плач и скърцане със зъби – да, новото възкресенско тяло има зъби и ще усеща болка, ще плаче вместо да се смее.

НЕ ИЗПИТВАЙТЕ БОГА, ГУБЕЩИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО СА НАРУШИЛИ НОВИЯ МУ ЗАВЕТ И НЕ СА СЕ ПОКОРИЛИ НА ВЕЧЕ РАЗПОРЕДЕНОТО ОТ НЕГО В БИБЛИЯТА!

Следва – Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 7 Част

Относно автора

Оставете коментар