Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 8 Част

Заключение:

 

Това издигане на обикновената еврейка Мария в божество и поставянето и на духовната позиция на ходатай между човеците и Господ,  опорочава и омърсява чистата библейска истина – благовестието, оставено на първата църква от Господ Исус Христос! От тук нататък всички хора молещи се на Мария, вярващи в Мария като ходатай и посредник, без който не могат да застанат пред Бога, пропадат в заблуда, водеща ги във вечна погибел! Сатана нанася своя успешен удар срещу здравото учение на Христос и повлича мнозина в заблуди до днес. Но който обича Бога и непорочния агнец Божия Син Исус, ще търси истината само в библията и чрез дадения Свят Дух ще му се отворят очите на сърцето да проумее, че единствения път за спасение е Господ Исус и, че само Той е застъпник и ходатай и самия застъпник няма нужда да поставя друг застъпник между Самия Него и човека! Той е само ПЪТЯ към ОТЕЦ, Той е само ИСТИНАТА, Той е  ЖИВОТА!

Господ Бог Исус не остана бебе, не беше странична или безлична детска фигура, а главното и единствено действащо лице, като представител на човеците – станал Човешкия син, който на възраст от 33 години даде Себе си като изкупителна жертва за всички човеци на Голготския кръст, извършвайки волята на Бог Отец.

Бог Отец изля върху Своя Син целия свой гняв и наказание на кръста, защото безгрешния Негов Син носеше греха на всички човеци и стана отвратителен поради този грях за своя свят Отец!

Бог порази Сина си за да се сбъдне пророчеството писано в Исая 53 глава! Греха бе наказан от Бога, така както е писано, че заплатата за греха е смърт, за да помири Себе си с хората само и единствено чрез Господ Исус Христос!

Тук Мария няма никаква изкупителна роля и никога няма да има такава! Тя бе избрана от Бога като девица, което не я прави безгрешна, тя е родена в човешки род от жена и мъж, които са опетнени от грехопадението и тя не прави изключение! Пророчеството на пророк Исая, че девица ще роди се изпълни! Бог Син, който не е творение просто влезе в този свят през обикновения вход за влизане в материалния свят – жената, без да Му е нужен мъж за образуването на нужното Му човешко тяло!

И така единствената безгрешна личност съществувала някога на земята е само Господ Исус Христос – ЦАРЯ! Да, само Той е ЦАР! Преди да дойде чрез Мария на земята Той е бил Цар, на земята беше Царя слуга и остава завинаги Царя, на когото е подчинено всичко, освен Бог Отец, който е Негов глава.

В описания в 1 Коринтяни 11 глава Божий ред, Бог категорично показва, че жена като Мария или която и да е друга жена, не може да заема духовна позиция на власт преди който и да е мъж на земята повярвал в Господ Исус! Или глава на Исус е Бог Отец, Исус е глава на мъжа, а мъжа е глава на жената! Исус е глава и на цялата църква от хора, а не на сградата. Църквата организъм единствено е наречена от Бога невяста! Бог никога няма да постави жена като глава на мъж или мъже, това противоречие с Божия ред е въведено от САТАНА!

Нека всеки, който жадува за вечно общение с Бога, а не вечно общение с дявола в огненото езеро, да се отрече от ересите на католическата и православна „църкви“. Това е предупреждение от Бог на време, после няма да можете да се покаете, никаква упокойна молитва няма нито да ви успокои, нито извади от ада и огненото езеро!

Днес избираш вечната си съдба!

Аз не съм протестант, а просто едно обикновено Божие дете, призвано от Бога – Отец, Син и Святия Дух да вика към слепите за спасението на душите им! Писаното Божие слово – Библията ще служи за осъждане на бунтовните, които са отхвърлили истината на това слово и са предпочели басните и човешките традиции и учения, чийто автор е Сатана.

Чети писаното слово и търси преводите от оригиналния гръцки текст, защото в православната библия има манипулирани пасажи, точно там където става на въпрос за Мария и „небесната царица“. В България вече има добри преводи, ако знаеш езици чети и на тях! Ако обичаш Господ Исус ще постъпиш така както ТОЙ е заповядал в евангелие от Йоан 14 глава 13 стих „И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.14. ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.15. ако ме любите, опазете Моите заповеди.“ , както и в 23 стих: „ако някой ме люби, ще спази / върши / словото Ми“

Чуйте думите на Спасителя Христос в евангелие от Лука 8 глава: стихове

  1. Внимавайте, прочее, как слушате; понеже, който има, ще му се даде; а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. ⇨
  2. И дойдоха при Него майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа. ⇨
  3. И Му обадиха, като казваха: майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят.
  4. А Той им отговори и рече: Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.

Както виждате сам Господ Исус не позволи да бъде издигната майка Му Мария в някоя по-важна личност от останалите Му ученици до ден днешен! Само тези, които слушат/четат словото на Бога – библията и го прилагат в живот ще бъдат приети във вечното царство на Йешуа – Господ Исус Христос, защото са обикнали НЕГО, Който е ИСТИНАТА! Амин!

Относно автора

Оставете коментар