ВРЕМЕ Е

Време е да свалим ангелските маски за да видим своите лица.


Ужасени от реалните им краски, за да се смирим като деца.


Време е Огънят небесен да изгаря плътското и светското във нас.


И в новата прекрасна песен да ни води само НЕГОВИЯ ГЛАС.


КАК ИСКАМ ДА ВЛЯЗА
Как искам да вляза в Твоята радост.


С ръце пълни с трайния плод.


От смирение, кротост, сърца които обичат…
И възхваляват ТВОЕТО ИМЕ С ЖИВОТ.

Оставете коментар