Краят наближава

Сълза небесна се отронва

от плачещото Божие сърце ...

 

Но кой видя? Но кой се трогва,

че Той сега към нас със болка

простира Своите ръце?!

 

"О, люде, покварени и измамни,

защо избирате смъртта?

 

Защо в невежество стоите?

 

Защо се валяте в греха? Защо?

 

Показал съм ви всичко -

красотата, любовта и вечнестта.

 

Но вий от знание суетно се опихте

и възгордяхте се. До кога?

 

До кога ще Ме презирате

и ще ме отхвърлят вашите сърца?

 

Не искате да се обърнете

към истината и живота!

За това -

и Аз ще ви оставя в хомота

на вашите желания и няма

да има вече време за покайване,

и няма да има вече време за промяна!"

Относно автора

Оставете коментар