“Целеустремената лъжа” на Рик Уорън – изобличаване на фалшивото християнство

Всеки християнин трябва да гледа този клип!!!! Всички лъжи, които са се намърдали в тялото Христово са изобличени чрез СЛОВОТО на Исус Христос - Библията. "Повечето от днешното проповядване е такова: мотивираща психология, която използва християнски речник" Липсата на исти...
Прочетете още →

ДРУГО БЛАГОВЕСТИЕ

Грешките никога не се представят като уродливи, та да не би по този начин да бъдат веднага открити, а са умело представени в привлекателна форма, за да могат да изглеждат на неопитните (колкото и нелепи да са) по-истинни дори и от самата истина (Ириней, „Против ересите”...
Прочетете още →

Църква от плевели

Маркетинговата църква, създаваща църква без Христос. Документален филм за мегацърквите и идеологията, която стои зад тях. Изненадващи факти за Рик Уорън, Бил Хайбълс и техния духовен ментор...
Прочетете още →