Какво извърши Господ Исус Христос за нас?

Чуй благовестието, излез от блатото на фалшивата религия

В Своята мисия на тази земя Месия-Христос постигна две цели:

1. Отмахна проклетията. "...Откупи от проклетията на закона" - присъдата на закона и следствията от нарушението му, което е проклятие, отделяне от Бога! /Галатяни 3:13/, чрез който създадените от Бога хора бяха подтиснати като следствие на Адамовото падение под грях.

 

Матей 10: 38, 39


.... и който не вземе кръста си и не
върви след Мене, не е достоен за Мене.


Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери


cross

Този, който иска първо да види Бога и Неговата грижа за човека - не може да повярва и ще бъде осъден.


Но който повярва на всяка Божия дума, написана в Библията - ще види свободата чрез Господ Исус Христос и  Бащината грижа на Бога.


И когато премине от физическото тяло в новото вечно тяло ще види и Бог