Нашата банкова сметка за дарения е :

Алианц Банк България АД
гр. Плевен, 5800, ул Цанко Церковски 16
Христова църква “Нова надежда”
BG93BUIN95611000491076
BIC: BUINBGSF.