Кои сме ние и каква е целта на тези поучения?

Нашата цел, като новородени Божии деца – християни е да ви помогнем да развиете лични взаимоотношения с реалния Бог, вашия създател, да опознаете волята на Бога в библията, която е нашето единствено ръководство за живот на земята! . Вие ставате ново-родени ученици и като такива имате нужда от зрели вярващи християни, които познават свръхестествения Бог повече от вас, познават цялата библия и ще ви поучават само по нея, без да изваждат или прибавят нещо към нея! Като църковно събрание според библията, ние сме регистрирани като Христова църква както в Софийски съд така и в община Плевен, а най-вече сме изпратени от Бога! Не сме секта, не сме Мормони, не сме Йеховисти, не сме заблудители, защото за разлика от множеството претендиращо за християнство сме от тези искрени християни, които признават само Божието слово – библията, като единствен източник и авторитет на Божие откровение-разкриване пред човеците. Признаваме само Господ Исус Христос като ЕДИНСТВЕН Спасител, Ходатай, Посредник и Път, Истина и Живот! Признаваме нашия Създател в цялата Му пълнота и единство, както разкрива Себе Си в библията: Бог Отец, Бог Син-Исус и Божия Свят Дух. Ние сме съгласни по всичко с Бога, което е написано в библията и поучаваме Божията воля и истина, за да бъдат спасени от Божия гняв и съд колкото може повече хора! За пример имаме модела и начина на живот на първата църква, създадена от апостолите на Господ Исус Христос и описана в новия завет на библията.

Всяка религиозна институция, която твърди, че е църква на Христос Исус, но не изпълнява написаната в библията воля на Бога според новия последен завет – договор на Бога, не е нито църква, нито християнство! Сам Господ Исус Христос заявява категорично в библията кои са неговите братя и сестри – тоест кои са Негови, кои са Христови, кои са християни! Божието твърдение е върховния авторитет, а не човешките празни приказки и  традиции!

Писано е в евангелие на Лука глава 8: стих 17 до 21: „ Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте, прочее, как слушате; понеже, който има, ще му се даде; а който няма, ще му се отнеме и това, което мисли, че има. И дойдоха при Него майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа. И Му обадиха, като казваха: майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят. А Той – Исус им отговори и рече: Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.“ Словото Божие е само библията!

При нас, от вас не се изисква членски внос, не се изисква да заплащате вашето водно кръщение, не се изискват пари за венчавка, за благословение, нито пари за миропомазване, нито за погребение! Очакваме ви.