КАКВО СПОРЕД БОГ Е ЦЪРКВАТА?

Бог обяснява в библията, че църквата не е храм построен от човешки ръце – от тухли, дърво и камък! Също, че Бог не живее в такива сгради! Той обяснява, че църквата е името – описанието на неговото семейство от ново-родени божии деца, които се събират заедно на едно място за да отдават почит на Бога и да се учат на Божията истина, описана в библията.

Това означава че двама или трима събрани в името на Господ Исус, където и да се намират, образуват църква! За Бог църква е равно на семейство, църква са неговите хора-деца, събрани чрез вяра в Бога и Неговия Син Исус  заедно! Ти би ли нарекъл семейство това, което си построил – да речем твоята къща, гараж, фигурките и украсата в градината или ще наречеш семейство своите деца? Аз мисля, че би предпочел второто! Също така това, което си построил е мъртва материя, а твоето семейство е живо. Бог също обявява своето семейство за църква!

Думата църква на старогръцки език, оригиналния език на библията в частта „Нов завет“, не означава сграда, а общност-събрание от вярващи хора! Прочети в библията в книгата Деяния на апостолите 17 глава, 24 и 25 стих: „ Бог, Който сътвори света и всичко, що е в него. Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо“. А, че хората са храма, а не сградата Бог говори във второ послание на апостол Павел до Коринтяните в библията в глава 6, стих 14 до 16: „ Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина? Какво съгласие може да има между Христос и Велиал – /идолите, зад които се крие дявола/? Или какво общо има верният с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: “ще се поселя в тях /вярващите/ и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“. Сега прочетохте думите на Бога! Бог казва това, не който и да е човек, а БОГ казва, че вие, които повярвате в Него сте храм на живия Бог, вие хората сте църквата! Който нарича една построена от човешки ръце сграда църква и храм на Бога, противоречи на Бога, хули думите Му и остава противник на своя създател, такъв няма да наследи нищо от Бога, а ще бъде осъден, защото е учил хората на лъжи, които Бог не е говорил! С такива не се събирайте, тоест не ги слушайте и не ги следвайте, това е заповед на Бога както вече прочетохте. Вземете библията и сравнете цитатите! Уверете се сами!

Църква ли е група от хора, която прави практики, които са забранени от Бог в библията или дори не са заповядани от Бог да се правят?

Отговора е: Не, това не е църква, това е религиозна институция, която може да има много власт, много пари, много сгради, но е противник на Бога, защото не върши неговата воля и се моли на, покланя-уважава-боготвори други личности, които не са богове. Такава институция кара хората да вършат неща противни на Бога, тя продава на хората предмети и услуги-венчавка, кръщение,погребение, картини на човеци или на ангели – икони=идоли – които уж носели здраве, закрила и късмет и др. неща. Бог мрази това, само Бог дава здраве и свобода от проклятие, Бог мрази също религиозната търговия! Никъде в библията няма да откриеш, скъпи читателю, Бог да иска да се прави курбан, което означава жертва, защото Бог Баща изпрати Сина Исус, за да жертва себе си за хората, приемайки върху себе си техните грехове! Това е единствената жертва, заради която ти и аз ще получим прошка! Всяка друга жертва на животно е пряка обида срещу Бога Баща и Сина Исус Христос, защото Бог не иска никакви жертви на животни от нас! Бог забранява в библията, след като пожертва Своя Син Господ Исус заради нас, всяка друга жертва! Всяка друга жертва или обреден хляб, според Бога, отхвърлят жертвата на Христос и служат за поклонение на бесове-зли духове! Бог ясно казва в книгата от новия завет на библията: 1 Послание на апостол Павел към Коринтяните глава 10, стих 18 до 20: „…ония, които ядат жертвите /курбана/, не са ли съобщници на жертвеника? 19. Какво, прочее, казвам? Това ли, че идолът е нещо, или че идолските жертви са нещо? /напр.курбан агне за свети Георги, шаран за св. Николай и др./ 20. Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не на Бога – / езичници са всички, които не изпълняват заповедите на Бог, без значение за какви се представят и от кой народ са / Също така никъде няма записано да се молиш на отдавна починали хора, молитвата означава разговор, запитване, молба към личност, разчитане за закрила, а тази личност законно може да бъде само Бога Баща-Отец и Господ Исус Христос. Обръщането към друга личност е грях и престъпление, защото няма други Богове, а такова молене е забранено от Бога!

В книгата Второзаконие глава 5, стих 7-9 Бог казва: „7. да нямаш други богове пред лицето Ми. 8. Не си прави кумир – /обект на поклонение и молитва/ и никакво изображение на това, що е на небето горе       /това именно е добре познатата ти икона читателю/, и що е на земята долу, и що е във водите под земята, 9. не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят “ Разбираш ли, че това което смяташ за добра традиция и християнство всъщност носи проклятие на твоите деца до четвърто поколение! Защо? Защото Бог забранява да се рисува Неговия образ или какъвто и да е друг образ на починал човек или ангел! Бог забранява да се молиш на такъв образ!

Сигурно ти е познато читателю, че в България има мощна религиозна структура, която прави точно това и лъже хората да правят същото, като така ги прави де-факто хора мразещи Бога и Негови врагове! Но това води не само тях до проклятие, а техните деца, внуци,правнуци и пра-пра-внуци, които ще пострадат от това богохулство! Разбираш ли сега защо милиони хора в България са бедни, проклети и овързани в грехове! Сам прочети и моля те отвори библията за да го прочетеш от нея, защото аз ти цитирам от нея, не от себе си! Бог казва също в същата книга глава 18, стих 10-12: „10. не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, ……….11…………, нито който пита /говори с, моли/ мъртви; 12. защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа. Никъде в библията Бог не разрешава да се прави икона, да се моли на икона и да се държи за здраве,талисман, напротив това е забранено от Бога, защото само Бог може да те изцели, пази и прощава греховете ти – никой и нищо друго. Бог го казва ясно в книгата Осия глава 4, стих 12: „ Моят народ пита дървото си /иконите са нарисувани мъртви хора на дърво“, и неговият жезъл му дава отговор; защото духът на блудството ги е въвел в заблуда, и, блудствайки, отстъпиха от своя Бог.“ Думата жезъл му дава отговор означава: духовна власт, която се крие зад този дървен идол. Тази власт – дух на блудство-изневяра на Бога, е от дявола и неговите зли духове, а не от Бога! Никъде няма заповядано да спазваш ритуали и добре познати на теб празници, за да се спасиш! В библията е забранено от Бога да правиш печалба от каквото и да е свързано с вярата в Бога! Бог заповядва в книгата: Евангелие от Матей глава 10, стих 8: “…. даром получихте, даром давайте.“

Организация от човеци, която прави неща противоположни на това, което Бог казва, която учи хората да правят неща, които Бог не е заповядал, и Сам Той отхвърля и мрази е измамна, представлява лъжлива религия! Такива човеци са противници на Бога и заблуждават останалите, като ги правят също противници на Бога, защото самите те дори да обичат да се наричат християни служат като съюзници на дявола, тоест против волята и заповедите на Бога-Създател, ясно описани в библията. За такива са приготвени още по-страшни мъчения във вечността, защото са заблудили хората да се покланят и молят на изображения, статуи, кости, картини на човеци-светии и на Мария /икони/ и ангели. Тези вечни мъчения ще наследят и хората, които са ги следвали, защото са избрали да се покланят на стотици неща, да влизат в храм, а не самите те да бъдат този храм, да слушат лъжи, а не самия Бог, който говори чрез библията, където е забранил човек да се обръща в молитва и поклонение към когото и да е и към каквото и да е освен към Спасителя Исус и Бога Отца.Самите починалите вярващи – така нар. светии, чиито души са вечни, не искат поклонение и молитви към себе си, нито пък могат да помогнат на някой, който ги моли! Те са при Бога и също мразят тези практики! Бог не желае хората, които е сътворил да имат връзка с дявола и неговите демони чрез молитви към други имена-личности! Това е вредно за самия човек, защото го води до свързване с противника на Бог – Луцифер-дявола! Дявола много обича да представя своите религии за добри, особено фалшивото „християнство“, чрез което води хората към забранени от Бога Творец практики и ритуали! Бог Баща и Бог Син са заповядали да нямаме други богове освен тях, защото никой друг не е Бог, освен Те: БАЩАТА, СИНА и техния Свят Дух. Ако ти си участвал в такива грехове и преки престъпления против заповедите на Бога, защото си мислил, че това е християнство, днес Бог ти отваря очите и ти заповядва да се покаеш за това, да се отречеш от него и да го оставиш-не правиш повече.

<<– Назад      Кои са братята и сестрите на Господ Исус Христос –>>