КАК ДА СЕ ПОМОЛЯ НА БОГА ?

Който крие престъпленията си, няма да успее, А който ги изповяда -изкаже и оставя, ще намери милост.” Притчи 28:13

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” І Йоан 1:9

1. Не крий греховете си, а ги изповядай пред Бога.

2. Остави греха си на дело и не го върши вече.

3. Бог ще се смили за теб, ще ти прости и ще те оправдае.

Нужно е истински и честно да се молите, а не формално. Защото Бог вижда сърцата ви. Бъдете откровени с Него, защото Той знае всичко и не можем да го заблудим. Изповядайте му греховете си, като ги наричате с точните им имена, без да ги криете и без да се оправдавате. Ако вие се оправдавате пред Него, Той няма да ви оправдае. Ако се осъдите, Той ще ви оправдае. Решете в сърцето си и се обърнете наистина и на дело от греха към Бога.

Покаяние пред Бог: То не се състои в това да коленичите някъде и само да кажете: „О, Господи, помилуй, съжалявам за греха си“, да пролеете малко сълзи, и след като си отидете, да живеете по същия начин както преди. Също не можете да се покайвате пред икона на светец или на Мария. Мария или светец не могат да прощават грехове! Покаянието означава да изповядаш – признаеш греховете си пред Бога и да се откажеш от тяхното вършене – да вземеш решение да не отиваш отново с пияниците, крадците, блудниците, лъжците. Повтори го: Който изповяда – признае и остави. Това е покаяние. Не само изповядване, но и оставяне на тоя грях. Остави го! Това означава да не го правиш повече. Паднете на коленете си и кажете: Господи, няма да го направя това! Покаянието, е когато това сърце е решено да се покори на волята на Бога и да жадува промяна. Когато това сърце повече не търси нещата на света, но  търси да опознае Бог и е готово да зависи от Него. Покаянието е всекидневно отказване да вършиш грях. Ако откриете това, ще откриете силата на Бог, докато всяка част от съществото ви ще бъде в това. Покаянието не е нещо, което се случва само веднъж или да кажеш съжалявам. То е всекидневна битка с греха, твоето тяло, твоя егоизъм и гордост – наречени плътта както и битка с невидимия духовен враг, който иска ти да съгрешиш като те подмамва с мисли, противоречащи на Божията воля или с неща, които си обичал да вършиш – неща които са грях. Всекидневна битка, в която казваш не, не, не на своята похот и греха! И да, да, да на Бог.

Ако подходите към Бога с твърдо решение и искрена вяра, във вас ще стане най-голямото чудо на този свят – ново-рождението, което трябва да бъде съпроводено от водно кръщение. Ще бъдете духовно родени от Бога и ще станете Негови деца, а Той ваш Баща. Кажете молитвата на глас, а не на ум. За да бъдеш приет от Бога и да се помириш с Него, не е достатъчно да се молиш и изповядаш на ум. Не отлагай! Ти не знаеш до кога ще бъдеш на земята , физическата смърт често изненадва човека дори в младостта му.

Римляни 10 : 9: „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.” Вярвайте, че Бог ви чува и приема: Исус заяви в Йоан 6:37 : „ …който дойде при Мен, никак няма да го отхвърля.”

МОЛИТВА КЪМ БОГА ЗА ПОМИРЕНИЕ С НЕГО

И накрая ще ви водя в една кратка молитва на покаяние към Бог Отец и приемане – пълно доверяване на Исус Христос като Господ- Господар и Спасител на душите ви. Помолете се така: Бог Отец, обръщам се към Теб в името на Твоя Син Господ Исус Христос. Аз повярвах, че ти наказа своя Син Исус Христос на кръст заради моите грехове. Осъзнах, че съм грешен човек, който признавам и изповядвам греховете си пред Тебе и Господ Исус. Най-големият ми грях е гордостта, независимостта от Теб и егоизма ми, изразени в неподчинение на Тебе и Твоята воля за мен. Също към този грях се прибавя и  моето неверие в Тебе и Твоя Син Господ Исус или вяра в други имена, които не са богове! Днес вземам решение да се откажа от гордостта, егоизма си, независимостта и неверието. Моля те да ми простиш, че не се интересувах от Теб до днес, нито се интересувах от Твоята воля описана само в библията. Аз съм грешник, съгреших против Тебе и човеци, които Ти си създал! Признавам пред тебе греховете си: аз се интересувах само от себе си до сега, не можах да простя, аз мразех – / кого?….кажи името му/ , сега избирам да простя на този / тези…… / когото мразих до днес и се покайвам за този грях, решавам да оставя този грях и да простя на….. / кажи името на човека или човеците / , Боже, моля те да ми простиш и Ти на мен. Съгреших още като лъгах, мамих, крадох, кълнях, обиждах, хулех, живях в блудство с жени или мъже, гледах порнография, изневерявах на жена си / мъжа си /, молех се на такива, които не са богове  ( Мария, архангел Михаил, светии, Буда, слънцето и др.), търсех помощ от врачки, ходжи, леячки на куршум, талисмани и магьосници, които са твои противници – слуги на дявола. Аз пиянствах и биех хора, аз убих физически човек или абортирах –убих бебето си, или  убих човек с думи, като го нарекох – идиот, малоумник, простак, кретен, копеле, кучка и …. изброй и други грехове които си вършил с името им.

Моля те, Бог Баща, наш създател, Отец на Господ Исус Христос, да ми простиш тези грехове, аз се отказвам да ги правя повече и моля да ме освободиш от тях.

Аз приемам Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител и вярвам, че Той е Твоя Син. Той умря за греховете ми на кръста и беше наказан от Теб на кръста заради мен. Той проля кръвта си за мен, за да бъда аз помилван. Аз вярвам, че Ти Го възкреси от смъртта и Той е жив днес. Прости ми, Боже. Спаси ме, Боже. Моля Те промени ме и ме направи нов човек чрез Исус Христос. Искам да бъда Твое дете, а Ти да бъдеш мой Баща. Аз приемам сега с вяра, че Ти ме ново-раждаш в Твоя Свят Дух и ставам Твое дете, а Ти ставаш мой баща, заради Господ Исус. Господи Исусе, аз те моля да ме управляваш от днес нататък и да ме водиш като мой господар, учител и цар. Аз вярвам, че твоята кръв, която ти проля на кръста , ме очиства сега от всички грехове. Аз те моля да се свържеш с мен чрез Твоя дух и да ме водиш така, както овчар води овце. Благодаря ти, че ме развързваш от проклятията на греховете ми. Бог Отец, моя избор е да се помиря-сдобря с Тебе, като разбирам, че това е възможно само заради Исус, Твоя Син. Тази молитва отправям в името на Исус.

Амин
<<–В началото      Три жизнено важни стъпки в ходенето ти с Бог –>>