КОИ СА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ИЗПОВЯДВАЩИТЕ ДРУГИ РЕЛИГИИ НАШИ БРАТЯ ЛИ СА?

Има хора, които наричат вярващите в други религии и богове братя. Те обаче не могат да ни бъдат братя, след като имат друг бог. Ако богът им се казва Буда, Кришна, Заратустра,  Алах или търсят Мохамед, Мария, свети Георги и т. н. за посредници и ходатаи не могат да бъдат твои братя.

Само вярващите в Исус, който е Единственият Верен Път, като Син на Бог и Човешки Син, и Господ, умрял за греха ни и възкръснал от смъртта, са родени духовно от Бога и са Негови и наши братя и сестри.

Останалите хора са Божии творения, но не са наши братя.

Господ Исус казва, кои са неговите братя, приятели и сестри, респективно наши братя и сестри:

Лука 8:21 : “… мои братя са тези, които слушат Божието слово и го изпълняват”  и

Йоан 15:14 : “Вие сте Ми приятели, ако вършите, каквото ви заповядвам”

<<–В Началото     Осиновление –>>