ПРИЗНАЦИ ЗА НОВО-РОЖДЕНИЕ

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА, ЧЕ СЪМ НОВОРОДЕН И СПАСЕН?

Отговорът е: „Когато се промениш?” Ще бъдеш променен. Когато се роди бебе, мнозина забелязват промяната в дома. Когато се ново-родиш, ти си нов човек. ІІ Коринтяни 5:17 „Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; Старото премина, ето всичко стана ново.” Нещо ще направи впечатление на околните. Ще кажат: „Какво стана с тебе? Нещо се е случило, има промяна в тебе, ти си различен. Има нещо ново в тебе.” Може да не им харесва, но ще познаят, че не си същия. Може да има и такива, които да си помислят, че си полудял, след като не вършиш старите грехове. Ако си бил лъжец, пияница, блудник или крадец всички ще забележат, че ти вече не вършиш това! Ще мислиш, говориш и действаш различно, защото си станал дете на Бога.

Няма ново-рождение без промяна.

Вяра, без покаяние – оставяне на греховете, е мъртва. Вяра, без промяна, е мъртва. Ако няма преобразяване в живота на човека, той сам себе си заблуждава, че вярва. Ако няма разлика между периода преди да повярваш и след като си повярвал, ако живееш по същия начин, ако общуваш със същите хора, говориш по същия начин, вършиш същите дела, ходиш на същите места, слушаш същите неща – ти не си новороден. Ти не си и спасен. Новороденият е нов човек. В сърцето му има нови желания и стремежи. Едно дете, когато се роди, първото нещо, което иска е да суче. Това става инстинктивно. Защо? Защото е заложено в него. И апостол Петър казва в І Петрово 2:2 „Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко (Словото), за да пораснете чрез него към спасение.” Когато човек се ново-роди, в него се заражда глад за Божието Слово, глад за четене на библията и стремеж за вършене на Божията воля написана там! Когато бебето се роди, то започва да вика, да плаче. Когато човек се ново-роди, той започва да вика към Господа. Гладът за молитвата и за Божието Слово стават нещо нормално. Придобиваш желание да общуваш с вярващи хора като теб. Губиш интерес към старите греховни неща, които си искал да правиш преди това. Нещо се е случило в теб. Търсиш да се събереш не с тези, които вършат ритуали, традиции и обичаи, които ги няма в библията, а с други вярващи Божии деца – истинската църква на Бога.

ПОЗНАВАШ ЛИ БАЩА СИ?

Дори и в църквата понякога хората се молят и казват „О, Боже…”. Имат страх от Бога, но не познават любовта и приемането на Татко. Никой нормален земен баща не би се отказал от детето си, защото е счупило някой прозорец или пък е изгубило 5 лева. Колко повече нашият Небесен Баща държи на нас! Той няма да ни изостави само, защото сме сбъркали. Но знаете ли какво желае Той от нас? Нашата любов и благодарност към Него. И ако Го обичаме, ще се стараем да не Го наскърбяваме с действията си, това е истинския християнин! Бог даде следните заповеди, защото Той ни обича: Първата заповед е: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.” Това е заповедта Му, а другата е: „ Да възлюбим ближния, както Той – Исус възлюби нас.”

 

<<– В началото    Как да се новородя духовно?  –>>