ФАКТИ, В КОИТО ТРЯБВА НАИСТИНА ДА ПОВЯРВАШ, ЗА ДА СЕ НОВОРОДИШ:

1. Исус е Синът на Бога, който дойде на земята в плът-тяло. Така Той стана представител на всички човеци на земята и Бог Отец Го нарича също Човешкия син – представителя на човеците – посредника между Бог Отец и хората. Друг посредник и застъпващ се за хората няма!

2. Заченат е от Святия Дух и е роден в човешко тяло от девицата Мария

3. Живял е свят и безгрешен живот;

4. Разпънат на кръст е умрял, понасяйки греха ни в тялото си, поел гнева на Бога Отец върху себе си и е станал единствената жертва за всички грехове и цялото проклятие върху човека.

5. Тялото му е било погребано в гроб, но не се е разложило

6. Възкресен е от гроба и е получил ново вечно тяло, като живее завинаги като Господ и цар на всички човеци, които вярват в Него и приемат Неговата жертва като размяна – проклет живот срещу живот в оправдание . На кръста Исус беше вместо нас, беше наказан от Бог Отец вместо нас и заради нашите грехове и престъпления. Това, което заслужаваме ние получи Исус, а това, което е на Исус получава предалия се на Него и на Бога Отец.

7. Исус е Господ, Спасител и СЪДИЯ, който отново ще се завърне на земята и ще съди всички човеци, според делата им, които са следствия на вярата.

 

<<– В Началото     Как да се помоля, за да се помиря с Бог?–>>