Преосъществяването – поредната ерес в Христовото тяло

Скъпо изкупени братя и сестри, предупреждавам ви за пагубното духовно влияние причинено от небиблейското, неидващо от Господ Исус лъжеучение за преосъществяването, което от 4-5 години се разпространява в България! Това учение се разпространява между вас под формата на учението на...
Прочетете още →

Чакайте Господ Исус!

Благословени бъдете всички, искрени по сърце, съставни части на Божието семейство, посветени с цяло сърце на Живия, Първия и Последния. Вие, които не сте посветени на този свят и на това, което няма вечна стойност! Вашия Баща, който ви чака и люби, ви насърчава, да не се връщат...
Прочетете още →

Борбата с лъжата и нейните разпространители – 1 част

Борбата с лъжата и нейните разпространители - Сатана и злите духове, обсебили мнозина, поради любовта им по този свят. 1 част
Прочетете още →

Борбата с лъжата и нейните разпространители – 2 част

Борбата с лъжата и нейните разпространители - Сатана и злите духове, обсебили мнозина, поради любовта им по този свят. - 2 част
Прочетете още →

Борбата с лъжата и нейните разпространители – 3 част

Борбата с лъжата и нейните разпространители - Сатана и злите духове, обсебили мнозина, поради любовта им по този свят. - 3 част
Прочетете още →