Просперитет – учението на враговете на Христовия кръст

Филипяни3:18-21. Защото, както вече много пъти ви казвах, а сега дори плача, казвайки го отново, много хора живеят като врагове на Христовия кръст./но се имат за Христови/ Животът им ги води към гибел, техен бог е коремът им, гордеят се с това, от което трябва да се срамуват,...
Прочетете още →

Християнството не е хоби

Християнството не е хоби, с което можеш да се занимаваш от време на време! Християнин означава да си притежание на Господ Исус, целия да бъдеш Негов, постоянно! Това е взаимоотношение с живия Бог! Това означава: отказ от греха и независимия от Бога живот, чрез разбиране на волята...
Прочетете още →