Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /”? 2 Част

Ранната тишина по отношение на Мария

Забележка: Навсякъде изписвам името на нашия Господ Спасител с думите Исус, а не с Иисус! Исус е нормалното българско произношение, а Иисус е гръцкото произношение. Не е важно как ще изпиша името, защото е едно и също име. Бих предпочел да изписвам оригиналното име на Господа, защото Той не се роди в Гърция, а в Юдея, Витлеем и бе наречен Йешуа, но малцина в България биха разбрали кого имам в предвид под Йешуа. Йешуа е същото като Иисус или Исус!

За отбелязване е, че библията, както и други сериозни исторически документи от времето на първата църква, ръководена от апостолите и назначените от тях презвитери чрез водителството на Бога, напълно потвърждават, че това фокусиране към личноста на Мария е отсъствало напълно в първата чиста от лъжеучения църква!….

Това учение не се съдържа в ранните форми на апостолските декрети и няма никакви следи от култа към Мария през първите векове на християнството. Тогава на нея не са й били давани титлите “Небесна Царица”, „Ходатай“ и „ Изкупителка“. Няма нищо споменато в учението на Исус или на апостолите за почитание и преклонение или молби към Мария и няма Библейска връзка за молитвите към нея. Исус учеше своите ученици да се молят на Бог Отец (Лука 11: 1-2) и то само в името на Исус Христос (Иоан 14: 13-14). Библията не показва никакви празници посветени на Мария и не дава никакви примери на някой, който се моли пред статуя или картина на Мария. В Библията и в ранната църква такива практики са отхвърлени категорично като идолопоклонство, предизвикващо гнева на Бога! (Виж Изход 20: 4-5)

Библията никога не е подкрепяла учението което казва, че Мария е родена безгрешна, защото това би противоречало на самата библия, в Римляни 3 глава – 10 стих. както е писано: “няма нито един праведен“ или безгрешен човек на земята. Библията никога не е свидетелствала, че след раждането на Исус Мария е останала чиста от сексуално общение с мъжа си Йосиф без да има други деца. Нито Библията, нито кой да е от апостолите или презвитерите на първата църква свидетелства, че Мария е била пренесена във възкресенско тяло на небето. Напротив – Словото ясно подчертава, че “никой не е отишъл на небето” в новото духовно тяло с изключение на Исус (Иоан 3:13). През вековете след трети век Мария постепенно е издигната в “Застъпничка- ходатай“ пред Господ Исус (Това обезличава истинската роля на Исус Христос, както е открита в Библията, противоречи на писаното Божие слово и отхвърля единствения ходатай Йешуа-Исус Христос.) Тя също е издигната като “Небесна Царица“, „ Царица на Мира”, при все, че Библията никога не я показва по този начин.

И такаслед като това не може да се намери в Библията, от къде тогава е дошло и как се свързва с това на което много хора днес казват Християнство и християнство ли е то или ……………..Мариянство?

 

Следва част 3: Езическият свят

Относно автора

Оставете коментар