Какъв е произхода и значението на “Поклонението към Мария / Мадоната /” ? 1 Част

Всеки ден, стотици и милиони хора се молят на Мария – майката на Исус, която те почитат като “Майка на Господ” и “Небесната Царица”. Всяка година, милиони се впускат в пътешествие към Мариината църква – от Ирландия до Португалия и Полша, от Босна, Гърция, Сърбия, България до Русия, от Гибралтар до Мексико и Шри Ланка. Папа Йоан Павел ІІ посвети своето папство на Мария и “Посвети света” на “ Благословената Девица”. На световния католически ден на младежта, той подкани милиони младежи с думите: “ Не се страхувайте да отворите вратите на своя живот за Мария!” Днешния папа, както и патриарха не правят изключение.

В последните години титлите на Мария се увеличават извънредно много. Титли като “Майка на Света”, “ Лейди на Всички Нации” и “Царица на Мира”, нейното появяване беше отбелязано в САЩ, Австралия, Чили и Япония. Палестинските араби и Африканските мюсюлмани също споделят, че са я видели. В Бомбай, Индия, стотици хиляди са отдали уважение към предполагаемото изображение на Мария. Но Европа е, която говори за нейното най-важно послание, хората да изказват молбите си към нея и да бъдат по-душевни, че Русия ще бъде покръстена и, че световните религии трябва да се обединят ако искат да има мир.

Фокуса върху Мария е световен феномен, който набира сила, но този феномен не е нов. Управниците на Римо- Католическата църква в Европа посвещават нациите на Мария за хиляди години. И все пак, кое е това което рядко се споменава? ТОВА, че религиозните практики свързани с Мария са се появили много преди Господ Исус да дойде на земята и Мария да се роди. Изненадващо, малцина задават въпроса за вярата в това и за ритуалите и действията, за които Христос никога не е говорил, а Библията никога не е споменавала. Няма никакви позволени молитви към Мария и икони-образи в Библията, няма твърдение на библията, че тя е ходатай между Бога и човеците и че е възкръснала, и няма никакви чудеса свързани с нея в Словото. Но най–шокиращото е, че днес на Мария се дават титли, които в Библията и в историята определено показват някой друг!

Кой носи актуалните Мариини титли в миналото?  

Това е небесната царица – „богиня“, към която започва да се моли дори първия народ, с който Бог вече е сключил заветен договор и забранил общението им с други „богове“, просто защото друг Бог няма и всеки култ към каквото и който и да е друг води към Сатана. Този народ е еврейския народ. С това свое непокорство той предизвиква върху себе си Божия гняв и наказание. В библията небесната царица е известна още с имената Астарта и Ашера, а днес в по-ново време Сатана я кръщава Мария, за да отклони хората в същия, познат от древни времена култ.

За дявола е все едно как ще се нарича обекта на поклонение, стига да не е Бог Отец и Господ Исус! Сам Сатана се грижи тези други “богове” да вършат свръхестествени неща и подкрепя култовете с явления, които той инсценира!!! Виж в библията: 2 Коринтяни 11 глава-стхове 14 и 15.

По-нататък ще се разкрие цялата картина, чети готов да слушаш със сърцето си, защото ако ти си един от поклонниците на Мария, то ти си пътник за ада и за вечно отделяне от Бога. Разбери, че единствено Бог заслужава да бъде почитан и да се разчита на Него, а не на човек и човешки поучения. Библията е единствената книга, която Бог е вдъхновил и говори това, което ти предавам. Започни да четеш библията, изпитай тези твърдения чрез нея! Бог е нейния автор и ни е заповядал да не отнемаме от нея нито да прибавяме към нея нещо! Библията е учението и компаса на християнина, а новия завет е валидния сега завет! Никакви човешки учения и опитности, предания, никакви требници и традиции не могат да доведат човека до спасение, а единствено истината, дадена от Бог Слово – Исус, който стана и плът заради нас, ДА, ИСТИНАТА стана плът, за да ни изкупи и спаси от справедливия Божий гняв, който заслужава всеки грешник и враг на Бога.

И така……..

Как Мария, смирено юдейско момиче, придобива такива титли и такава чест? Какво се крие зад нарастващата важност на “Благословената Девица” и на къде води тази важност, прерастваща в ходатай, опростител на грехове, застъпница, съизкупителка и велика царица?

Следва 2 част: Ранната тишина по отношение на Мария

Относно автора

Оставете коментар