Време … е!

О, Господи! Нуждая се от твоята прегръдка свята,и в сърцето ми да не угасва светлината. Когато хората безумно ме заливатс порой от суета и реч гневлива; Когато похотливи думи, аругантни,представят се за модни и фрапантни. А мрак е сграбчил техните душии ходя...
Прочетете още →