Кръстът

Не плачи, приятелю, за свойта плът!

 

Тя враг за теб е най-коварен.

А гордостта си разпъни на кръст!

 

Излез от този път, измамен.

            Като жената Лотова, недей

            за "старото" да се държиш, понеже

            в него нищо добро не живей.

            Обречено, осъдено е вече!

 

А всеки ден по пътя стръмен

все по-уверено върви!

 

Венецът на Исус бе трънен!...

 

Ти Негов ученик ли си?

 

             Ако не си умрял, как ще възкръснеш,

             как себе-то ще победиш?

 

             Ако не си изгарял в Божието

                                           присъствие,

             как ще обичаш, как ще простиш?

 

По стъпките Исусови ли ходиш,

или си някъде "на завет"?

 

А Той в небе за теб се моли,

да не угасяш огъня запален.

            Ти сол ли си, приятелю, в света?

 

            Ти светлина ли си за своя ближен?

 

            Ако побеждава те плътта,

            изхвърлен си, ненужен си, излишен!

 

Завладял ли е кръстът твоята същност,

или даваш все още на себе-то власт?

 

Нека той да скъса всяка връзка,

която държи те в робство и грях.

           Животът си "за нищо" да не считаш,

           само Христос да придобиеш.

 

           Тогава ще те пази Божията сила

           и в Себе си Бог ще те скрие.

Исус идва! Къде си, приятелю, днес?

 

Исус идва! Сърцето си ти приготви!

 

Исус идва! Той иска с теб

вечната Си слава да сподели!

 

... Ще кажем ли! "Дойди, Господи!

                                                 Дойди!"

Относно автора

Оставете коментар