Борбата с лъжата и нейните разпространители – 1 част

  За заблудените и невярващите единствения рай, който ще изживеят е на земята.За посветените на Христос единствените страдания и утеснения, през които ще преминат са на земята!

2 Тимотей 3:12-13Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. А злите хора и измамници ще напредват към по-лошо, като мамят и бъдат мамени.”

Това лошо в човешките очи изглежда добро, но не и в Божиите! Друго благовестие, друг Христос. Матей24: 24Защото ще се появят лъжехристи /хора проповядващи друг Исус/ и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните”

Днес малцина са готови да се покорят на Бога да изобличават лъжеученията от страх да не би да са съдели някого, защото това винаги е аргумента на заблуждаващите и заблудените. Но Божията заповед към всеки Негов изпратен настойник е ясна: „да увещава със здравото учение, и да изобличава онези, които противоречат”, Тит 1:9.

А  Вие, изпитвайте това, което пиша или цитирам чрез библията и в молитва с искрено сърце към Бога Баща в името на Господ Исус Христос! Влизам в призива от Бог да затръбя тръбата–  Езекиил 33. Знам, че ще бъда оплют и презрян от мнозина, но който има уши ще чуе! Не търся нищо за себе си, а това което е Исус Христово. Заслужава си заради малцината, които ще прогледнат и оживеят!

И така…. Сатана обича да се представя като светъл ангел / 2 Коринтяни 11:14/, той е баща на лъжата и умело я преплита с истината, за да се представи като Исус Христос на тези, които успее да улови в мрежите си. Сатана е духовно същество, което предлага свръхестествени проявления /видения, явления, разговори/ и по нищо не би могъл да бъде разпознат като лъжехристос от един човек, освен ако този човек не познава лично истинския Господ Исус и лично Неговото учение, изложено в цялата библия! Лъжата е дело на сатана, който слага подводни камъни или петна от лъжа в църквата и нейното учение /Юда11- 12 стих/, като скрива тази лъжа като невидим камък във водата на чистото слово. Така всеки, който няма любов към истината, ще се разбие в тези подводни камъни и няма да стигне до край. Ще изпие с водата и лъжата, защото не изпитва духовете и предлаганото му учение, а се заслепява от външната фасада на известни служители, поучаващи друго благовестие, които изглеждат преуспели! Които са събрали маси от слушатели и са станали икони на богатство, слава и престиж или ИКОНИ НА МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ на земята. 2 Коринтяни 11:15

В тази серия от поучения и призив за завръщане към едната ИСТИНА – Господ Исус, не критикувам и атакувам човешки същества, изпаднали в заблуда и заслепение от духа на този свят, а самите учения водещи до смърт и отделяне от Бога. Въпреки това призива, който Бог Отец е вложил в сърцето ми, е да се отделите от такива човеци-„църкви” / в следващите части ще назова техните имена/, докато те не се покаят публично и не се отрекат от тези лъжеучения, защото Бог предупреждава в Малахия 2: 11-12Юда постъпи коварно, И гнусота се извърши в Израил и в Ерусалим; Защото Юда оскверни светилището на Господа, което Той люби, И се ожени за дъщеря на чужд бог. Господ ще изтреби от Якововите шатри Човека, който прави това. Както оня, който поучава това, така и оня, който го  слуша, И оня, който донася принос Господу на Силите /принос за лъжеучителя, който казва, че служи на Бога!/.

Днес светилището-храма на Бог е църквата от новородени хора. Ако тази невяста бъде осквернена чрез прием на учението на демони, то е ясно, че Бог не е равнодушен към това, защото това е равносилно на изневяра и Бог нарича такава църква блудница Вавилон. Заповедта Му е да се излезе от там, а не да се търпи, защото съдбата на слушащия лъжеучение във вечността е като тази на поучаващия лъжеучение – изтребване!

„Излезте от нея, народе Мой!” Откровение 18:4

Любовта към истината – самия Господ Исус, пазенето на тази истина в сърцето, чрез живот покорен на Бога и лично общение с Бога е предпоставка за здраво стоене на основата Исус. Нека последваме примера на Господ Исус и неговата заповед в Йоан 14:23-24Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.  Който не Ме люби, не пази думите Ми” . Бог не е съгласен с равнодушието на тези, за които е платил скъпа цена на кръста. Той не иска да изгуби децата си! Неговия призив в 1 Йоан 4:1 е „ Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.” Нека се поучим от примера, на верния на Христос,  Апостол Павел, който ни разкрива факт,  не променил се до днес! Това е един аспект от плодовете, по които да се разпознават лъжеучителите! 2 Коринтяни 11 глава

Лъжеучителите обвързват слушателите си с себе си, тоест те са еднолични водачи на църква или служение, които се превръщат в символ, рекламират себе си и служението си, продават книги, хваления и проповеди, събират пари в нозете си, превръщат се в обект на идолопоклонство.

Те извличат от слушателите си преди всичко ползи за себе си, като ги отделят от истинския Христос, правейки ги подвластни на себе си – авторитарно управление, т.е. власт над умело манипулирана аудитория! Техните думи съдържат библейски цитати, истини и името на Господ Исус, но всичко това е примесено хитро с противни на божията истина нови откровения, видения, пророчества и практики. Целта на сатана е именно тази малка част от скрити в истината лъжи и заблуди да влязат в сърцето на хората, които слушат. След време приетите заблуди-лъжи ще дадат плод и в следващото поколение ще са нещо естествено-прието като истина, а тогава идва ред да се прибавят нови заблуди- малко по малко. Сатана е търпелив, той има план, който преследва с педантична точност. Каква е истинската ревност на истинския Божий служител? 2 Коринтяни 11 глава Вникнете в това слово с молитва, Бог да ви даде откровение. Апостол Павел показва, че ревнува Коринтяните да получат Исус и Исус да получи Коринтяните. Той не търси права и изгода за себе си! Павел показва, че се различава от лъжеапостолите, които ревнуват чрез друг Исус, те да получат Коринтяните за себе си, макар че на думи сигурно говорят, че искат да ги спечелят за Бога. Видимите дела / плодовете/ обаче са различни от думите. Божия Дух казва това чрез Павел в Тит 1:11 чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва. Апостола  се бори срещу лъжеапостоли, които проповядват друг Исус, друг дух и друго благовестие. Прави го по причина, че само познаването на истинския Исус, ще доведе до получаването на истинския Дух и вярата в истинското Благовестие, които единствени могат да те направят част от църква без петънце и бръчка пред Господа, която Исус ще приеме при Себе си. Много е силно сравнението с Ева, когато човекът отпадна от общението с Бога. Това е другата голяма опасност. Човекът, възстановил общението си с Бога чрез Христос и в Христос, да се върне обратно в състояние на отделеност от Бога. Тоест повярвалия лъжата да започне чрез велика вяра да няма нужда да се обръща към Бога и да зависи от Него, като по незабележим начин се издигне над Бога, понеже е станал малък бог.  Или втората опасност, поради фалшива основа още от начало да повярва в друг Исус Христос, който го е изкупил по различен от описания в библията начин. Лъжеучителите от всички времена са проповядвали изопачено за Исус, Святия Дух и Благовестието. Резултата от това е: развратен ум, загуба на чистота или непостигане на чистота. Ум, който не е променил състоянието си на развратеност, а остава в старото си състояние, но в нови религиозни дрехи и маски. Другото благовестие “Вие лесно го търпите” – Верния на Христос апостол не е очарован от този факт! Слабохарактерността, страха от човеци, неувереността, съмнението, липсата на ревност и истинско познаване на словото на Бога, както и на самия Бог, са си проблеми не само за тогава, но и сега. Защо мислим, че проблемите, които е имал Апостол Павел при излагане на Благовестието, няма да ги имаме и ние?” Днес словото в Тит 1:16 се изпълнява пред очите ни: „Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат” , както и 1 Тимотей4:1-2 „А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла”. Само вярното учение на Господ Исус и Бог Отец, благовествано правилно чрез  Святия Дух,  може да направи отделния повярвал и църквата  да станат едно с Бога, общуващи с Него и копнеещи преди всичко за Него. Само истинските Исус, Дух и Благовестие могат да преобразят отделния вярващ и църквата в чиста девица, даваща добрия плод на Святия Дух. Правилната основа на учението за изкуплението на кръста е изключително важна и както ще разберете в другите части е изопачена от сатана и проповядвана днес от лъжеучители “християни”.

Ако човек повярва в един Исус, който ни е изкупил по различен начин от този, който е представен в Божието слово, то той просто ще гради християнство на пясък и няма да бъде спасен!

Но именно това е хитрото изместване, което, ако не бъде изобличено заедно със своите разпространители ще погуби мнозина. А който поставя различна основа, не може да твърди, че е Божий служител и  библейски учител, достоен за слушане! Както се вижда от приведеното по-горе, излагането на истината ще бъде съпътствано и от борба с лъжата и нейните разпространители чрез меча на Духа, който е Божието слово!

Бъдете благословени и проницателни.

Използвани са и ще се използват цитати от библията:преводи на Верен, 1940, Българско библейско дружество, както и такива на верни на Христос служители, някои от които остават анонимни.

Борбата с лъжата и нейните разпространители – 2 част .

Archives

Относно автора

Оставете коментар