Борбата с лъжата и нейните разпространители – 2 част

Моля ви да не отхвърляте точния библейски анализ на това учение, само защото предполагате, че това е критика или компромати към ваши любими учители и имена. Текста се занимава с едно от многото техни учения, а не с клюки или празни коментари. Ако вие внимателно прочетете част 2 и част 3 сами ще се убедите, че този труд оставя самото писано слово да разкрие съдържанието на учение, преподавано по цял свят от хора, приемани за авторитети на църквата без да коментира личния им живот.        

Все пак на първо място би трябвало да има един любим – Господ Исус Христос.

Есек Кенион, Кенет Хегин, Кенет Копланд, Фредерик  Прайс и други техни колеги и  ученици поучават, че Господ Исус не ни е изкупил на кръста, тоест, че изкуплението не е завършено на кръста, а е завършено в ада, където Исус е приел природата на Сатана и мъртъв духовно  е бил мъчен от Сатана и демоните му 3 дни.

Според тези учители, кръвта на Исус, пролята на кръста, физическата му смърт и отделянето Му от Отца до Неговото издъхване не са достатъчни за изкуплението. Те се противопоставят индиректно на Божия Син, който извика „Свърши се” в Йоан 19:30. От гръцки, оригиналния език на новозаветното писание, „Свърши се” се превежда като “дългът е напълно платен” /Стронг, номер 5055, teleo, означава “свършено, завършено или платено задължение”/.

Христос удовлетвори Божията справедливост, умирайки за всички! Сатана мрази завършеното дело на разпнатия Господ Исус на кръста, затова на който е успял да се представи за светлина, било то като самия Исус или ангел, лично е преподавал учението изложено по-долу. Хитро изместения фокус от Божия и Човешки Син разпнат на  Голготския кръст към ада е капан, предназначен да върже в заблуда и вечна смърт всеки попаднал и останал в него! С помощта на тези хора, Сатана успя да създаде нов, различен път за спасение, нова вяра и нови различни от словото откровения, повличайки след себе си милиони души към осъждение. Всяка вяра в различен Исус от истинния Исус води до поклонение на Сатана и до загуба на спасение или липса на спасение! Който вярва това учение за изкупление, не може да бъде изкупен!

Всички вие, които поради наивност, земни страсти и незнание сте хванати в мрежите на  движението „Слово на вяра”, е време да изтрезнеете и да се отделите от неговите учители! Господ Исус казва в Йоан 10:27Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват”. Гласа на Исус не противоречи на писаното слово, защото Той е Словото, което стана плът!

Учението на учителите от движението „ Слово на вяра” за изкуплението в ада:

Фредерик Прайс:  “Мислите ли, че наказанието за нашия грях беше в смъртта на кръста? Ако случаят беше такъв, двамата разбойници биха платили цената за теб. Не, наказанието беше отиване в самия ад и прекарване на време там, отделен от Бога… Сатана и всички демони от ада мислеха, че те са го пленили, те хвърлиха мрежа върху Исус и Го влачиха долу в самата яма на ада, за да понесе нашата присъда. (“Ever Increasing Faith Message”, June 1980 Audio).

Кенет  Копланд също поучава:  Исус се покори на сатана /след кръста/ и прие природата на сатана. Отиде в ада, където бе мъчен от демони и стана първия човек, който е бил новороден в ада. Цитат: „Той /има се в предвид Исус/ позволи на дявола да го завлече /свали/ в дълбините на ада… Той допусна да попадне под властта на сатана… В продължение на три дни…всеки демон в ада го е мъчил по един небивал никога начин…Но  гласа на Бога проговорил към до смърт измъчения, разкъсан, наказан дух на Исус, който се мъчеше/ страдаше във вътрешността на земята… и промени духа на Исус с възкресенска сила! …Исус беше новороден…един новороден човек победи сатана, ада и смъртта…” / Кенет Копланд, Believers Voice of Victory, септември 1991 г, стр. 3, стр. 8/ „Исус отиде в ада, за да освободи човешкия род от наказанието за адамовото предателство… С проли­ването на Неговата кръв то (човечеството) не беше изкупено… Исус прекара три ужасни дни и нощи в недрата на тази земя, за да възвър­не за теб и мен правата ни с Бога

Джойс Майер:  “Няма никаква надежда за някой, който отива на небето, освен ако не повярва в тази истина, която представям… Вие не можете да отидете на небето, ако не вярвате с цялото си сърце, че Исус зае вашето място в ада… Исус плати цената за греха в ада… Дяволът мислеше, че го притежаваше… и те са имали най-голямото парти, което са имали, когато и да е, те са имали моят Исус на пода и те са стояли върху гърба му, скачайки нагоре-надолу и смеейки се. Той стана грешен… всичките обитатели на ада бяха върху него… Те са го свалили долу на пода и са били върху него, те се смееха и подиграваха… / От „ Най-важното решение, което ще вземете някога”, Харисън Хоуз, 1991 г. стр.3 /.

Налични са много други цитати от нейни поучения като дори например, че Исус е престанал да бъде Божий Син докато е бил на кръста. На кръста  ” Той не беше повече Син на Бога, той беше грях”/ “От кръста до трона” аудиопоучение/. 

Нямам място в една бележка за всичко това. Но това учение на Ф. Прайс, К. Копланд, Джойс Майер, Оръл Робертс, Крефло Долар  и  на други сляпо зачитани от нас в България имена, не е ново, те го приемат  сляпо от Кенет Хегин, така любезно наричан от тях и другите ученици на Хегин „татко Хегин”.

В книгата си „Името на Исус” стр. 29-31-33, Кенет Хегин напълно отрича, че физическата смърт и проливането на кръвта на Господ Исус, премахва нашите грехове. По-нататък, той казва, че: „…духовната смърт също означава да имаш сатанинска природа.” /стр.31/   С други думи, Исус трябваше да приеме  природата  на дявола и да отиде в ада. Докато бил в ада, под робството на сатана, Божият Син бил „новороден” там. Тук  Хегин ясно декларира, че Исус не е бил Единородния Божи Син до преди да се “новороди” в ада и после да възкръсне. Само от този момент нататък, Той е “Единородния”.

Ето думите му:  „Не, „Ти си мой Син, този ден аз те родих”, не говори за деня, когато Той прие тяло. Тогава кой ден беше това? Денят на възкресението! Защо имаше нужда Той да се ражда? Защото Той стана както ние бяхме, отделен от Бога. Защото Той вкуси смърт за всеки човек. Неговият дух, Неговият вътрешен човек отиде в ада на наше място” / стр.29 / Той продължава: „Вие няма да сте способни да разберете властта в името на Исус докато не разберете този факт. Долу в затвора на страданието, долу в самия ад, Исус удовлетвори изискванията на справедливостта за всеки от нас, защото Той умря като наш заместител /духовно умрял в ада/”. /Името на Исус, стр.33/

Макар Кенет Хегин да се смята за бащата основоположник на движението на вяра, към което принадлежи Копланд, то за учудване на самите наивни последователи на днешните учители в това движение, истинския баща на това движение се нарича Е. Кенион. Всички проповедници на това движение Хегин, Копланд, Орал Робъртс, Крефло Долар, Чарлс Капс, Джойс Майер, Остин….са духовните синове и внуци на Е.Кенион /E.W. Kenyon/.

Кенет Хегин приема и научава и дословно залага в някои от своите книги ученията на Е. Кенион! Днешните учения на движение на вярата имат своите основи и корени в ученията на Е.Кенион, който пък от своя страна е изключително повлиян от своите залитания и връзки с метафизичните култове като „Движението на новия дух” и „Християнска наука”. В подкрепа на това ще цитирам дословно пламенния коментар – препоръка за книгата на Е. Кенион: „Какво се случи от кръста до трона? ” на една от водещите фигури от движението „Слово на вяра” в Швейцария, Моника Флах, която има много сериозно влияние и в Германия: „като Кенет.Е.Хегин, Оръл Робъртс, Т.Л. и Дейзи Озбърн, Кенет и Глория Копланд, Ф.Ф. Бозуърт и много други…” / Актуален призив за закупуване на тази книга сега в https://supernaturalpower.wordpress.com/, страница посветена само на определен кръг от имена: Е. Кенион, К. и Глориа Копланд, Тод Бентли, Джойс Майер, Бени Хин, Бил Джонсон, апостол Хелмут Бауер – германското чудо на това движение и др./ Защо този коментар? Защото тази жена е ученик на гореизброените, защото самите те до един поучават това изкупление в ада! Това ще доведе съживление….???

В България тези лъжеучители имат верни разпространители в лицето на църкви като „Ел Шадай” Банкя-София, мрежата на „Ново поколение” и много други скрити под най-различни имена като „Християнски център” и т.н. , където доверчиви, непознаващи Бога и Божието слово и не изпитващи духовете вярващи стават жертва на това лъжеучение или други лъжеучения на движението „ Слово на вяра”. Тези, които познават името Кенет Хегин, Копланд и сие не подозират, че са въвлечени в друг вид благовестие, друг вид християнство и друг Исус, тъй като ученията, които чуват са приятни за ушите им и отговарят на плътските им желания. На повърхността си тези учения приличат на библейски, тъй като заблудата и отклонението е скрито или обвито в истина. Но за зрелия ученик на Христос, този трик на сатана е добре познат, а именно да смесва лъжата с истината. Хванатите в неговите мрежи цитират словото на Бога като го извеждат постепенно от значението му и го напасват като отрязък изваден от контекста на библейския текст към новите „истини”, които са получили при срещи с представящия се за Исус дявол.

„Защо? Кой си ти че ги съдиш?” Би извикал всеки техен поклонник. Аз не съдя никого, Божието слово ги съди, а аз имам заповед от Господ Исус да изоблича тези лъжи, за да не се налага  по-късно Той да съди тези „християни”! Първият и Последният има против, когато се търпят извращения и изопачавания на истината, а тук става на въпрос за най-важното: За  изкуплението.

В Откровение на Йоан 2 и 3 глави Господ е радикален що се отнася до търпене, слушане или участие в лъжеучения. Още ли смяташ, скъпи читателю, че аз съм лош като се опитвам да ти покажа обратния път към истинския Исус Христос? Нямаш време за губене! Защо?  Защото когато  нови откровения противоречат на вече писаното слово, то те не са предадени от истинския Исус! Нима Господ Исус, който в писанието ни запознава с точните си думи изречени на кръста преди да издъхне: „ Отче в твоите ръце предавам духа сиЛука 23:46 , ще се яви почти две хиляди години по-късно на Е. Кенион, Кенет Хегин и К. Копланд за да им открие, че тогава се е объркал и всъщност е предал духа си в ръцете на сатана, и словото Му търпи корекция ???!

Как Исус би нарекъл сатана свой баща? Според учението на тези гореспоменати „велики генерали” сатана е завлякъл Исус в ада. Така излиза. Виждате ли вече противоречието, което възниква след като се спрем дори само на един стих от Библията? Божието Слово е меч, то е съдията, не аз. А сега да проследим какво казва писаното Слово за изкуплението!

Следва продължение… Борбата с лъжата и нейните разпространители – 3 част..

Archives

Относно автора

Оставете коментар