Чакайте Господ Исус!

Благословени бъдете всички, искрени по сърце, съставни части на Божието семейство, посветени с цяло сърце на Живия, Първия и Последния. Вие, които не сте посветени на този свят и на това, което няма вечна стойност! Вашия Баща, който ви чака и люби, ви насърчава, да не се връщате назад, да не ставате слуги на предмети, престиж и слава, а да продължавате като чужденци в този свят по трудния, но единствено добър път в единородния Му Син!

Копнейте за живот в зависимост от Бога, жадувайте за Сина и Отца, за да са свободни сърцата ви. Копнейте за небесното си отечество и бъдете уверени, че надеждата ви не е напразна! Нашия Цар идва! Не забравяйте това! Бдете и предайте нозете си за умиване от пътищата на този свят. Господ Исус Христос идва, подгответе се! Не заспивайте в люлката на светски мир, просперитет и безопасност!  Предайте се за изпълване с Духа Му, за да сте от тези, за които Денят няма да дойде като потаен крадец, макар и да не узнаете часа! Бъдете и останете синове и дъщери на Светлината, не търсете религиозен престиж, слава и не правете от подарената Божия благодат и мъдрост богатство за себе си! Нека Бог похвали търпението ви в чиста вяра! Пазете сърцата си чисти! Не завиждайте на онези, които придобиват чрез власт и търговия в църквите имот, предмети и пари, защото Бог казва: „ те получиха вече своя дял и това, за което копнееха сърцата им ”! А вие чакайте своя любим, копнейте за Него! Защото вашата награда е по-голяма – ще получите дял с Него, защото Бог раздава на всеки щедро, според копнежа на сърцето Му! Не давайте нищо по принуда и постоянно натякване на хора, имащи себе си за Божии, но говорещи твърде често за пари, такива не слушайте и не следвайте, защото копнежа на Христос не са парите, а се събирайте с тези, чийто сърца и уста са препълнени с Агнеца Христос и чийто дела доказват това! И давайте само с радостно сърце, не поради психологична принуда, без показност. Така и молитвата ви, и всичко, което вършите да бъде както Христос е заповядал!

Внимавайте, да не впрегнете сърцата си в едно с лъжепророци и лъжеучители, защото пророчествата Божии днес се изпълняват; множество такива вълци в овчи кожи, погубват днес хиляди души, като ги водят в измама и похот по този свят в името на Исус. Такива прилъгват неукрепналите души да се наслаждават на собствения си живот сега, като изместват истината, която казва: ние нямаме наш си живот, а сме се отрекли от себе си за да живее Господ Исус чрез нас и така да се наслаждаваме на зависим от Христос живот.

Но именно Той, Алфата и Омегата каза, че в последните дни мнозина ще дойдат в Негово име и ще извратят истината, за да подготвят пътя на онзи, който ще измести мястото Му в църквата.

Днес, скъпи божии деца, любовта охладнява, затова бдете! Стойте в Господ Исус, за да останете в жива връзка с вечния Пастир на душите ви и само с изпратените от Него, за да се разпалва любовта Му във вас!

Той идва скоро , чакайте го, опознавайте Го, за да не се поклоните на този, който ще Го изпревари!

Бъдете твърди във вяра, растящи  в любов към Сина и Отца, както и към всички човеци!

Любовта познава истината!

Любовта не се предава на лъжата и не й вярва!

Любовта никога няма да премине! Амин.

Относно автора

Оставете коментар