Да обичаш ближния

Павел Андреев Откровение. 3:18 „…. съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.” Всички имаме нужда от белите др...
Прочетете още →

Имаш ли нещо с Мене?

Искаш ли да Ме познаваш? Ако да, защо не Ме допускаш на практика в ежедневието си? Наистина ли искаш да ходиш с Мен ? Ако да, защо не си там и в това, където съм Аз? Ако Ме следваш, защо Ме убеждаваш постоянно да следвам и изпълнявам твоите желания? Защо не Ме допускаш в сърцет...
Прочетете още →

За какво търсим Бог?

Случвало се е, и продължава да се случва, да се отнасяме към Бога консуматорски –  да искаме здраве,  дарби, своя дял за тази земя, да вземем, да получим и да си отидем от Него. Не осъзнаваме, че си отиваме от Него, защото все още мислим или говорим за Него, но няка...
Прочетете още →

Християнството не е хоби

Християнството не е хоби, с което можеш да се занимаваш от време на време! Християнин означава да си притежание на Господ Исус, целия да бъдеш Негов, постоянно! Това е взаимоотношение с живия Бог! Това означава: отказ от греха и независимия от Бога живот, чрез разбиране на волята...
Прочетете още →

Да изпитаме себе си – принадлежим ли на Христос?

Християни, да изпитаме себе си живеем ли в Господ Исус Христос и живее ли Той в нас днес!
Прочетете още →

Чакайте Господ Исус!

Благословени бъдете всички, искрени по сърце, съставни части на Божието семейство, посветени с цяло сърце на Живия, Първия и Последния. Вие, които не сте посветени на този свят и на това, което няма вечна стойност! Вашия Баща, който ви чака и люби, ви насърчава, да не се връщат...
Прочетете още →